Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2023-2035. GODINE: Rasprava će trajati do 11. januara 2023. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje razvoj elektronske uprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2023-2035. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje. 

Javna rasprava o Predlogu programa održaće se  do 11. januara 2023. godine. 

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalne samouprave, stručnjake u ovoj oblasti, privredni i civilni sektor, akademsku zajednicu kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe, predloge i komentare dostavljaju elektronskim putem na portalu eKonsultacije, mejl adresu: visnja.dragojlovic@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd. 

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave, odnosno najkasnije sedam dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i odlučivanje, i isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu eKonsultacije. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 22.12.2022.
Naslov: Redakcija