Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JANUARA PRIJEM PENZIJA ISKLJUČIVO NA TEKUĆI RAČUN ZA SVE NOVE PENZIONERE: Novi penzioneri, koji će posle 1. januara primiti prvu penziju, potrebno je da filijali Fonda koja sprovodi postupak ostvarivanja prava dostave potvrdu banke u kojoj je otvoren tekući račun ili punomoćje kojim se ovlašćuje osoba za prijem penzije, kako bi im novac bio uplaćen


Od 1. januara svi novi penzioneri primaće penziju isključivo na tekući račun, što je, kako najavljuju iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa nedavnim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018).

Ovaj član zakona ne odnosi se na postojeće penzionere, koji su se već opredelili da čekove dobijaju na kućnu adresu ili preko šaltera isporučne pošte.

Novi penzioneri, koji će posle 1. januara primiti prvu penziju, potrebno je da filijali Fonda koja sprovodi postupak ostvarivanja prava dostave potvrdu banke u kojoj je otvoren tekući račun ili punomoćje kojim se ovlašćuje osoba za prijem penzije, kako bi im novac bio uplaćen. U slučaju da podnosilac zahteva, odnosno budući penzioner, ne dostavi potvrdu banke o tekućem računu, Fond mu neće isplatiti ostvareno pravo dok to ne učini.

Poslednjih dana stare godine na šaltere PIO fonda širom Srbije stiže najveći broj zahteva za penzionisanje. Zvanično je 31. decembar dan kada se "hvata poslednji voz" za uslove koji važe u 2018. godini. Tada svi oni koji su prekinuli radni odnos, najkasnije dan ranije, mogu da predaju papire, i za njih će važiti sadašnji propisi. Već 1. januara dame će morati da rade šest meseci duže, a za muškarce važe promene samo za odlazak u prevremenu penziju.

U PIO fondu naglašavaju da će pripadnici jačeg pola u starosnu penziju ići po starom, odnosno neophodno im je 65 godina života i najmanje 15 godina staža, dok će žene umesto sa 62 od Nove godine radno mesto napuštati sa 62 godine i šest meseci života.

Šalteri PIO fonda će i ove godine raditi i u subotu 29, ali i 31. decembra do 18 sati, kako bi svima koji žele da podnesu zahtev izašli u susret. Koliko je interesovanje za odlazak u penziju pred kraj 2018. godine znaće se tek krajem narednog meseca. Godinama unazad broj podnetih zahteva je od pet do 10 odsto veći u odnosu na ostale mesece u godini.

Broj penzionera u oktobru 2018. godine u Srbiji bio je 1.712.309 i tokom cele godine se nije drastično menjao. Prema podacima o finansijskom poslovanju Fonda u periodu januar-septembar ove godine, prihodi od doprinosa, koji su za 2018. godinu planirani u iznosu od 436,88 milijardi dinara, sa 30. septembrom 2018. godine iznosili su 320,35 milijardi dinara i viši su u odnosu na isti period prethodne godine za 8,78 procenata. Učešće prihoda od doprinosa u ukupnim prihodima u prvih devet meseci tekuće godine iznosi 72,5 procenata i više je za 3,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"U prvih devet meseci ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 449,35 milijardi dinara, i u odnosu na isti period prošle godine viši su za 3,86 odsto", kažu u PIO. "Najveći deo rashoda čine oni za neto penzije, koji su u ovom periodu 388,36 milijardi dinara, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 4,5 odsto".

Uz obrazac za penziju treba podneti i sledeća dokumenta:

* popunjen zahtev

* foto-kopiju lične karte

* dokaze o penzijskom stažu u Republici Srbiji

* zaključenu radnu knjižicu

* uverenje o beneficiranom stažu

* druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu

* foto-kopiju rešenja o prestanku zaposlenja

* foto-kopiju vojne knjižice (original na uvid) ili potvrdu vojnog odseka

* dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje (ukoliko primate novčanu naknadu).

Izvor: Vebsajt Novosti, 26.12.2018.
Naslov: Redakcija