Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN PREČIŠĆEN TEKST SMERNICA ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD ADVOKATA: Advokati imaju obavezu da u propisanim situacijama proveravaju identitet stranke; prijave sumnjive aktivnosti; sastave i primene listu indikatora i vode evidenciju


Advokatska komora je dana 20.4.2018. godine objavila Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod advokata, stupaju na snagu 28.4.2018. godine (dalje: Smernice), koje su dopunjene 18.12.2018. godine. Smernicama se ukazuje da za razliku od drugih obveznika (osim javnih beležnika) posebno poglavlje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, stupio na snagu 25.12.2017. godine, a primenjuje se od 1.4.2018. godine) reguliše koje radnje i mere su advokati dužni da primenjuju (poglavlje III Zakona, čl. 57. do 62).

Objavljen prečišćen tekst Smernica za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod advokata

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 26.12.2018.
Naslov: Redakcija