Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA: Predstavnici sindikata kod Zaštitnika građana povodom novog Zakona


Zamenici zaštitnika građana Robert Sepi, Vladana Jović i Gordana Stevanović održali su sastanak sa predstavnicima Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost", kako bi se upoznali sa mišljenjem sindikata o novom Zakonu o zaposlenima u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), koji je Narodna skupština izglasala 14. decembra 2017. godine.

Predstavnici sindikata su izneli nezadovoljstvo Zakonom, ističući da je neprihvatljiv, između ostalog i zato, što mnoga pitanja ne definiše dovoljno detaljno, a ulogu sindikata u zaštiti zaposlenih minimalizuje i obesmišljava. Kako je rečeno, predstavnici Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije su učestvovali na javnim raspravama o Nacrtu zakona, obraćali su se pisanim putem predsednici Vlade Republike Srbije, te Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, ali odgovore nisu primili. Istovremeno, nijedna primedba tog sindikata na Nacrt zakona nije usvojena. Dodali su takođe, da Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu ističe 15. januara 2018. godine, i iako je Ministarstvo zdravlja o tome obavestilo njihov sindikat u junu mesecu 2017. godine, a sindikat se u nekoliko navrata pisanim putem obratio ministarstvu, postupak pregovaranja sa nadležnim ministarstvom još uvek nije započeo.

Zamenici su istakli da je u pitanju krovni zakon kojim se uređuje sistem radnih odnosa u javnim službama i da mnoga pitanja koja posebno zabrinjavaju predstavnike sindikata trebalo bi da se, u procesu usklađivanja sa ovim zakonom definišu kroz posebni, sektorski zakon. Zamenici zaštitnika građana pozvali su predstavnike sindikata da dostave relevantnu dokumentaciju sa konkretnim primedbama na rešenja u zakonu za koje smatraju da im umanjuju ili ugrožavaju prava. Takođe su ih obavestili da će Zaštitnik građana razmotriti sve primedbe sindikata na Zakon, kao i sva pitanja koja su na sastanku izneta.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 21.12.2017.
Naslov: Redakcija