Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Za pojedine članove stručne javnosti ostaje nejasno da li će Agencija kontrolisati finansiranje političkih partija, a navode i da se Nacrtom zakona nadležnosti Agencije umanjuju


Agencija za borbu protiv korupcije u čijoj je nadležnosti kontrola imovine funkcionera i njihov rad, finansiranje političkih stranaka, ali i sprovođenje izborne kampanje koja nam predstoji na proleće, u ovom trenutku potpuno je obezglavljena. U roku od mesec dana to nezavisno telo ostalo je bez direktora, predsednika i člana Odbora.

Da je stanje redovno, Agencija za borbu protiv korupcije, po preporukama iz EU, trebalo bi kadrovski i finansijski da se ojača, a njene nadležnosti morale bi da budu proširene. Situacija je u ovom trenutku potpuno drugačija.

Za kratko vreme Agencija je ostala bez najviših funkcionera. Prvo je pre oko mesec dana član Odbora Zoran Stojiljković podneo ostavku, jer je imenovan za predsednika Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost".

Narodna skupština nije uspela ni da nađe njegovu zamenu, a ostavku su podnele direktorka Agencije i predsednica Odbora Tatjana Babić i Dragana Kolarić, koje su izabrane za sudije Ustavnog suda.

Pored ostavke dva člana Odbora za manje od mesec dana, Odbor već duže funkcioniše u nepotpunom sastavu, jer skoro dve godine nije izabran član kojeg zajedno predlažu Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a već tri ni član kojeg predlažu udruženja novinara Srbije.

Umesto sa devet, Odbor sada radi sa svega pet članova, što je i kvorum za održavanje sednica i odlučivanje po žalbama.

Povećanje nadležnosti i izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon) najavljuje se već godinama, u poslednje vreme održavaju se i javne rasprave. Pa ipak, taj predlog novog zakona nikako da se nađe pred poslanicima. Agencija je u više navrata izražavala neslaganje sa predloženim odredbama Nacrta zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je pripremilo Ministarstvo pravde.

Da stvar bude gora, predstoje nam predsednički izbori, sa njima verovatno i beogradski, a nije isključeno da se u isto vreme održe i parlamentarni. Uloga Agencije u celom tom procesu je veoma važna, jer kontroliše trošenje novca u kampanji i njeno sprovođenje.

Da li je ovo udar na jedno od najznačajnijih nezavisnih tela ili je sve samo slučajnost?

Bivši predsednik Odbora Agencije Čedomir Čupić kaže da to što su dva čelna čoveka tog tela izabrana za sudije Ustavnog suda može da znači i da su oni dobro radili svoj posao.

- Pitanje je da li ima dovoljno članova Odbora da bi se donosile validne odluke. Posao direktora uvek može da obavlja njegov zamenik. Sa druge strane, po onom što sam video u Nacrtu zakona, ne bih rekao da je reč o proširenju nadležnosti, već o umanjenju. Ostalo je, na primer, nejasno da li će Agencija kontrolisati finansiranje političkih partija- navodi Čupić.

Već godinu i po dana parlament nije izabrao novog člana Odbora, koji bi došao na mesto Branka Lubarde. Naime, Narodna skupština nikako da stavi na dnevni red imenovanje Vide Petrović Škero, bivše predsednice Vrhovnog suda, koju su, kako predviđa Zakon, predložili Poverenik i Zaštitnik građana.

- Taj predlog uopšte nije razmatran. Mogu da razumem da im neko nije po volji, ali bi svejedno o tome morali da raspravljaju poslanici, pa da usvoje ili ne usvoje naš predlog. To nije samo omalovažavanje našeg kandidata i nas kao predlagača, već i same Agencije, koja godinu i po dana radi bez jednog člana Odbora - navodi Poverenik Rodoljub Šabić.

Izvor: Vebsajt Blic, Nataša Latković, 25.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija