Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI: Neradni dani povodom Nove godine i Božića: 1, 2, 3, i 7. januar 2017. godine


Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon), Nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara.

Shodno članu 3a Zakona, ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

S obzirom na to da 1. i 2. januar 2017. godine padaju u nedelju i ponedeljak, ne radi se i u utorak 3. januara 2017. godine.

Saglasno članu 2 ovog Zakona u Republici Srbiji praznuje se verski praznik Božić i to prvi dan, te je neradni dan subota, 7. januar 2016. godine.

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Kompanija Paragraf čestita Vam predstojeće praznike.

Izvor: Redakcija, 26.12.2016.