Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Sednica Skupštine grada 29. decembra 2016. godine - Na dnevnom redu Predlog odluke o budžetu Grada Beograda za 2017. godinu


• Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-12361/2016 od 23. decembra 2016. godine •

Vlada je na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr. zakon), člana 9. stav 1. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), donela Zaključak 05 Broj: 121-12361/2016 od 23. decembra 2016. godine kojim se utvrđuju osnovice za obračun i isplatu plate za decembar 2016. godine u javnim službama.

Počev od plate za decembar 2016. godine, plate zaposlenih u:

osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu, koje se finansiraju iz budžeta obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja iznosi - neto 2.610,73 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.

visokom i višem obrazovanju i studentskom standardu koje se finansiraju iz budžeta obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja iznosi - neto 2.488,05 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.

naučno-istraživačkoj delatnosti - istraživačima (osim istraživačima koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju koje se finansiraju iz budžeta, povećaće se za 5%.

zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja iznosi - neto 2.561,23 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.

predškolskom obrazovanju, mogu se obračunavati i isplaćivati po osnovici koja može da iznosi - neto 2.610,73 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.

ustanovama kulture čiji je osnivač Republika obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja iznosi - neto 2.512,45 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.

ustanovama kulture, čiji je osnivač lokalna vlast, mogu se obračunavati i isplaćivati po osnovici koja može da iznosi - neto 2.512,45 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.

Izvor: Redakcija, 27.12.2016.