Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 26. novembra 2015. godine održane sednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Odbor za zaštitu životne sredine, Odbora za zdravlje i porodicu - Utvrđena tri amandmana na Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nastavljeno javno slušanje o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom, razmatran Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, odobreno dodatno zapošljavanje u Fiskalnom savetu i Državoj revizorskoj instituciji


60. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici održanoj 26. novembra 2015. godine, Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmatrao je zahtev Fiskalnog saveta za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima i dodatno radno angažovanje i zahtev Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima.

Član Fiskalnog saveta, Vladimir Vučković, obrazložio je zahtev za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima i dodatno radno angažovanje. U zahtevu je navedeno da je reč o zasnivanju radnog odnosa sa tri lica na neodređeno vreme kao i o dodatnom radnom angažovanju za četiri lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima.

Članovi Odbora jednoglasno su odlučili da daju traženu saglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme kao i za dodatno radno angažovanje u Stručnim službama Fiskalnog saveta.

Odbor je razmotrio i zahtev Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima, koji je obrazložila Mirjana Marković, sekretar Državne revizorske institucije. U zahtevu je navedeno da je reč o prijemu novih lica radi popunjavanja slobodnih radnih mesta za ukupno 26 izvršilaca. Zahtevom je istaknuto da se popunjavanje slobodnih radnih mesta sa navedenim brojem izvršilaca uklapa u sredstva koja su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) odobrena Državnoj revizorskoj instituciji kao i da je blagovremeno zapošljavanje novih lica nužno radi povećanja broja subjekata revizije.

Članovi Odbora jednoglasno su odlučili da daju traženu saglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima u Državnoj revizorskoj instituciji.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su obaveštenja zamenika generalnog sekretara o izricanju mere održavanja reda narodnom poslaniku Janku Veselinoviću, na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini i doneli Odluku o novčanoj kazni narodnom poslaniku Janku Veselinoviću, u iznosu od 6.829,78 dinara.

31. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 26. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su predstavke građana i organizacija upućene Odboru.

Član Odbora dr Darko Laketić upoznao je, u ime Radne grupe, članove Odbora sa sadržajem predstavki građana i organizacija upućenih Odboru.

Članovi Odbora su usvojili predloge odgovora Radne grupe na predstavke, sa predlozima i dopunama, koje su iznete na sednici Odbora.

Šesti sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije

Na Šestom sastanku Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, održanog 26. novembra 2015. godine, članovi Foruma razmatrali su Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Na početku sastanka predsednica Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije prof. dr Aleksandra Tomić, upoznala je prisutne goste sa strukturom i radom Parlamentarnog foruma, kao i svim temama koje isti obrađuje, naročito istakavši da će Forum ubuduće među svoje prioritete uvrstiti i praćenje svih tema koje su usko vezane za energetiku.

Razloge za donošenje Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u ime Ministarstva rudarstva i energetike, obrazložio je Siniša Tanacković, pomoćnik ministra. Tom prilikom, Tanacković je naglasio da se razlozi zbog kojih se predlaže donošenje novog zakona ogledaju u potrebi potpunijeg regulisanja obavljanja delatnosti geoloških istraživanja i rudarstva, kao i da su, kako je naveo, uzete u obzir sve posebnosti raznih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa.

U nastavku izlaganja, pomoćnik ministra govorio je o najbitnijim novinama u predloženom tekstu zakona, i tom prilikom posebno je istakao da su određeni mineralni resursi, odnosno mineralne sirovine, od strateškog značaja za Republiku Srbiju, za koje se omogućava sprovođenje postupka eksproprijacije prema posebnim propisima.

Takođe, kako je Tanacković naveo, jedinicama lokalne samouprave, Predlogom zakona, oduzeta je poverena delatnost izdavanja odobrenja iz oblasti geoloških istraživanja, kao i iz oblasti rudarstva.

Tokom sastanka Foruma, naročita pažnja posvećena je definisanju uslova koje fizička lica za vršenje poslova iz oblasti geoloških istraživanja i rudarstva treba da ispune, kao i uslovima za dobijanje licenci iz istih oblasti, a koje predviđa Predlog zakona.

Nakon diskusije koja je usledila, na sastanku Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije utvrđena su tri amandmana na članove 3, 4. i 71. Predloga zakona.

Sastanku je, ispred Ministarstva rudarstva i energetike, sa saradnicima, prisustvovao pomoćnik ministra Siniša Tanacković, ispred Agencije za energetiku Republike Srbije predsednik Saveta Ljubo Maćić, a učešće su uzeli i predstavnici iz Udruženja za energetiku i rudarstvo Privredne komore Srbije, NIS-a, EPS-a, preduzeća "Rudnik", "Teragold".

Odbor za zaštitu životne sredine

U nastavku javnog slušanja Odbora za zaštitu životne sredine o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom, održanog 26. novembra 2015. godine, članovi Odbora, predstavnici resornog ministarstva i stručne javnosti diskutovali su o predlozima, primedbama i sugestijama na nacrte zakona.

Dr Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, zaključio je javno slušanje rekavši da će Odbor zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine održati sednicu Odbora u cilju razmatranja implementacije dospelih predloga za izmenu i dopunu zakona. On je najavio da će javna slušanja na temu nacrta zakona biti praksa Odbora u cilju izrade što boljih i potpunijih predloga zakona.

38. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednici od 26. novembra 2015. godine, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmotrili su aktuelnu situaciju u vezi sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u vezi sa isplatom podsticaja poljoprivrednicima.

Predsednik Odbora Marijan Rističević ocenio je da je, gledano iz opšte agrarne situacije, napravljen dobar Predlog zakona, u čijoj izradi su učestvovali i sami poljoprivredni proizvođači. On je dodao da je cilj rasprave da se pretoči u amandmane sve do čega se dođe u istoj, čime će se Predlog zakona poboljšati. On je naveo i da je potrebno, kako bi se dileme stvorene u javnosti razrešile, usaglasiti se oko važnih pitanja, kao što su pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta, davanje zapuštenog državnog zemljišta u zakup na licitaciji sa početnom cenom 0 dinara, pravo prečeg zakupa za voćare, vlasnike plastenika i stočare pod povoljnijim uslovima, prodaja zemljišta malim poljoprivrednim proizvođačima i drugo.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zoran Rajić i savetnik predsednika Vlade Republike Srbije Dragan Glamočić predstavili su novine u Predlogu zakona i razloge za njegovo donošenje, a to je pre svega činjenica da se 70 odsto zemljišta ne daje u zakup ili se nalazi u sivoj zoni. Ovim Predlogom zakona definiše se da je poljoprivredno zemljište zemljište od opšteg interesa i ne može se koristiti u druge svrhe. Predlog zakona predviđa uvođenje knjige polja i plodored, a novina je da će se lokalnim samoupravama obustaviti transfer sredstava iz budžeta, ukoliko ne donesu programe na vreme. Takođe, zemljište koje nije davano u zakup sada će se davati na licitaciji po ceni od 0 dinara, pomera se vreme zakupa sa 20 na 30 godina, a definiše se i ko ne može da uđe u posed državnog zemljišta, kao i pravo prečeg zakupa. Takođe, ukoliko se neovlašćeno uđe u posed kazna će biti trostruki iznos najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji okruga na kojoj se nalazi zemljište.

Državni sekretar Zoran Rajić najavio da će dugovanje za podsticaje koja država ima prema poljoprivrednicima biti isplaćeni u decembru ove ili januaru naredne godine. Dogovoreno je da ovo dugovanje bude pretvoreno u javni dug, koji će se uz kamatu između jedan i tri odsto, isplatiti proizvođačima.

U raspravi koja je usledila, a u kojoj su učestvovali i predstavnici više udruženja poljoprivrednih proizvođača koji su učestvovali u izradi Predloga zakona, razgovaralo se o konkretnim rešenjima koja bi mogla da se pretoče u amandmane kako bi se Predlog zakona upotpunio. Takođe, razgovaralo se i o protestima poljoprivrednika u vezi sa ovim Predlogom zakona, sa posebnim osvrtom na davanje mogućnosti strancima da kupe zemljište.

Nakon rasprave članovi Odbora usvojili su većinom glasova Zaključak kojim zahvaljuju svim udruženjima poljoprivrednika koji su učestvovali u izradi Predloga zakona. Takođe, Odbor je doneo Zaključak u kome se kaže da članovi Odbora ostaju otvoreni za saradnju po pitanju Predloga zakona sa svim udruženjima i pojedincima koji žele da ga unaprede.

U nastavku sednice Odbor je većinom glasova prihvatio informacije o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period april- jun i jul- septembar 2015. godine.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 26.11.2015.
Naslov: Redakcija