Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POLICIJI: Predviđeno je da će Sektor unutrašnje kontrole kontrolisati sve u MUP, a ne samo policijske službenike. Uvode se nove antikorupcijske mere, kao što su provera imovine i preventivni nadzor


Istraživači Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ocenili su da je dobro što je Ministarstvo unutrašnjih poslova prepoznalo probleme i slabosti koje ima u radu kao i to što je jedan od prioriteta jačanje odgovornosti policije ali i jačanje kapaciteta sektora unutrašnje kontole.

Kada je reč o Nacrtu zakona o policiji, istraživači su na predstavljanju rezultata istraživanja tog centra, ocenili da je vođena dosta transparentna rasprava o Nacrtu zakona, ali da bi još veći doprinos javnoj raspravi bio to kada bi MUP objavio sve komentare na Nacrt zakona, uz obrazloženje zašto su neki prihvaćeni, a neki nisu.

Saša Đorđević iz tog Centra je naveo da Nacrt zakona predviđa da će unutrašnja kontrola kontrolisati sve u MUP, a ne kao do sada samo policijske službenike, a da je dobro i uvođenje novih antikorupcijskih mera kao što su provera imovine i preventivni nadzor.

Đorđević je rekao i da u Nacrtu zakona i dalje postoji mogućnost da ministar spreči istragu unutrašnje kontrole i preusmeri je na drugu organizacionu jedinicu, kao i njegovo diskreciono pravo da postavlja načelnike uprava.

Govoreći o spoljašnjem nadzoru policije, istraživač Dunja Tasić je rekla da je potrebno poboljšati nadzor skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove nad radom policije, kao i da je potrebna i aktivnija saradnja MUP sa Agencijom za borbu protiv korupcije.

Kako je navela, MUP ima izuzetno dobru saradnju sa Zaštitnikom građana, kao i sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti po čijim je preporukama MUP postupio u 90 odsto slučajeva.

Transparentnost u radu MUP-a, kako je naveo istraživač Bojan Elek, svodi se na godišnje izveštaje i informator o radu, a nedostaje omogućavanje uvida građanima u statističke podatke o kriminalitetu, kao i povećanje kapaciteta Biroa MUP-a za informacije od javnog značaja, za koji su rekli da je pokazao dobre rezultate.

Kada je reč o trošenju novca u MUP koji je među najvećim korisnicima budžetskih sredstava sa pola milijarde evra, Elek kaže da je problem što 90 odsto tih sredstava odlaze na plate i redovno održavanje, a ne na razvoj, kao i nedovoljan kapacitet službe interne revizije i nesprovođenje njenih preporuka.

Istraživanje je, rečeno je na skupu, međutim pokazalo i da je integritet policije narušen političkim aferama vezanim za njen rad, kao i prošlogodišnjom smenom pet policijskih generala, i time da godinu dana Uprava kriminalističke policije nema načelnika.

Na predstavljanju rezultata istraživanja o Integritetu policije u Srbiji, predstavnici istraživačkog tima naveli su da 52 odsto građana ima poverenje u policiju, a 82 odsto smatra da političke stranke utiču na rad policije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.11.2015.
Naslov: Redakcija