Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REZOLUCIJA O ZAŠTITI SAMOSTALNOSTI I NEZAVISNOSTI ADVOKATURE


Predstavnici advokatskih komora Rumunije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Mađarske i učesnici okruglog stola organizovanog na temu „Aktuelni problemi advokature i uporedno pravni odnos advokature i javnog beležništva/notarijata“ u Sremskim Karlovcima, 25. novembra 2014. godine, usvojili su Rezoluciju o zaštiti samostalnosti i nezavisnosti advokature, kao jednog od uslova za ostvarivanje vladavine prava. Polazeći sa stanovišta da je u ovom trenutku u Republici Srbiji ugrožena samostalnost i nezavisnost advokature, Rezolucijom zahtevaju, između ostalog, da država obezbedi delotvorne postupke i odgovarajuće mehanizme za delotvornu i jednaku dostupnost advokata svim licima, bez ikakve diskriminacije i osuđuju mešanje izvršne vlasti u nezavisnost i samoregularnost advokatske profesije

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 26.11.2014.