Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O LOBIRANJU: Nova obuka za lobistu. Rok za podnošenje zahteva 7. novembar 2022. godine


Nova obuka za lobistu održaće se u periodu od 17. do 18. novembra 2022. godine u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije u Beogradu. Rok za podnošenje zahteva za pohađanje obuke je 07. novembar 2022. godine.

Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://publicapp.acas.rs/#/login Iznos naknade od 46.010,00 dinara za pohađanje obuke i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na broj žiro računa 840-31255845-68 primalac: Agencija za sprečavanje korupcije svrha: Obuka za lobistu

Agencija podseća da se zahtev podnosi elektronskim putem. Nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlјa se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošilјkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.

Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.

Satnica Programa obuke za lobistu biće naknadno objavlјena.

Izvor: Vebsajt Agencije za sprečavanje korupcije, 07.10.2022.
Naslov: Redakcija