Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: Zakon stupa na snagu 27. oktobra 2017. godine. U najskorijem roku biće izrađena podzakonska akta koja će ubrzati primenu Zakona


Za implementaciju novog Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017 - dalje: Zakon) prioritetna je izrada podzakonskih dokumenata koji regulišu kvalifikovane usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, izjavila je državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić.

Matić je održala sastanak sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologija i e-upravu, Mihailom Jovanovićem i direktorom deliveri junita za informacione tehnologije i preduzetništvo pri Kabinetu premijera Srbije Nenadom Paunovićem sa saradnicima.

Ona je najavila da će u cilju što brže primene novog Zakona, u najskorijem mogućem roku i pre zakonski utvrđenog od maksimalno šest meseci, biti izrađene Uredba o bližim uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja, kao i Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i pečata.

Navedena akta će definisati uslove koje treba da ispune pružaoci kvalifikovane usluge od poverenja, kao i obezbeđivanje poverljivosti podataka, zaštitu od falsifikovanja, neovlašćenog korišćenja i slično, i omogućiće i potpis u klaudu, što će doprineti i unapređenju portala elektronske javne uprave, rekla je Matić.

Takođe, ona je naglasila da je važno doneti i Pravilnik o bližem uslovima koji moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati.

Za najviše šest meseci treba da budu usvojeni i:

  • Uredba o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti,
  • Pravilnik o Registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije,
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra kvalifikovanih usluga od poverenja,
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata.
Izvor: Vebsajt Vlade, 25.10.2017.
Naslov: Redakcija