Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APELACIONI I VIŠI SUD U BEOGRADU DONELI DRUGOSTEPENE PRESUDE U KORIST RODITELJA ZBOG NEZAKONITE NAPLATE RAČUNA ZA VRTIĆ: Po dobijanju pravosnažne presude, roditelji mogu da se obrate tuženoj strani radi naplate štete, koja ima mogućnost da dobrovoljno isplati navedeni iznos u roku od 15 dana od dana prijema presude. Ako se presuđeni iznos ne isplati dobrovoljno, roditelji mogu da pokrenu izvršne postupke za naplatu odštete. Za svaki mesečni iznos računa, koji je plaćen više, sud je naložio i obračunavanje zatezne kamate


Roditeljima koji dobiju pravosnažne sudske presude u postupcima koji se vode zbog nezakonite naplate računa za vrtić, biće isplaćene novčane nadoknade u iznosima koje je sud odredio, potvrđeno je u vrhu beogradske vlasti. Posle okončanog žalbenog postupka, prve drugostepene presude već su donete u Apelacionom i Višem sudu.

Tako je posle godinu i po od podnošenja prvih tužbi, spor između roditelja i grada, počeo da dobija epilog. U beogradskim sudovima zavedeno je više od 12.000 tužbi roditelja, koji su tražili naknadu štete, jer su plaćali vrtić skuplje nego što je trebalo. Tako su, u periodu od 3. aprila 2010. do 31. decembra 2014. godine, kada je ekonomska cena vrtića bila 13.000 dinara, umesto 2.600 dinara, mnogi roditelji izdvajali 8.700, a kasnije 9.700 dinara mesečno.

- Grad će poštovati svaku odluku suda i isplatiti novac roditeljima, koji su dobili spor - kažu iz Skupštine grada.

Po dobijanju pravosnažne presude, roditelji mogu da se obrate tuženoj strani radi naplate štete, koja ima mogućnost da dobrovoljno isplati navedeni iznos u roku od 15 dana od dana prijema presude. Ako se presuđeni iznos ne isplati dobrovoljno, roditelji mogu da pokrenu izvršne postupke za naplatu odštete. Za svaki mesečni iznos računa, koji je plaćen više, sud je naložio i obračunavanje zatezne kamate.

Da naplata računa za vrtić nije bila u skladu sa zakonom i da roditelji imaju pravo na naknadu štete, potvrdio je i Vrhovni kasacioni sud, kome su se za mišljenje prošle godine obratili osnovni sudovi, kako bi se izjednačila sudska praksa. Stav ove sudske instance je da je reč o nanošenju materijalne štete korisnicima, ali da nema elemenata za delo neosnovanog bogaćenja. Ova pravna kvalifikacija propisuje da je rok za naknadu štete tri godine od dana podnošenja tužbi.

Najveće gužve u pisarnicama sudova bile su u aprilu prošle godine, kada je Prvom osnovnom sudu podneto oko 5.000 tužbi građana, odnosno po 244 dnevno, da bi se kasnije taj broj smanjivao. Mišljenje Vrhovnog kasacionog suda da imaju pravo na naknadu štete, uticalo je na veći broj roditelja da pravdu potraže i na sudu.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Borisavljević, 24.10.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija