Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Donete odluke o predlozima kandidata za izbor predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Valjevu, viših sudova u Vranju i Pirotu, prekršajnih sudova u Jagodini, Kruševcu i Čačku


Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 25. oktobra 2016. godine, doneo je Odluku o predlogu kandidata za izbor predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, koji će biti prosleđen na usvajanje Narodnoj skupštini.

Po oglasu koji je objavljen 22. jula 2016. godine, Visoki savet sudstva je predložio Nataliju Bobot, sudiju Višeg suda u Beogradu.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 25. oktobra 2016. godine, doneo je Odluku o predlogu kandidata za izbor predsednika Osnovnog suda u Valjevu, koji će biti prosleđen na usvajanje Narodnoj skupštini.

Po oglasu koji je objavljen 22. jula 2016. godine, Visoki savet sudstva je predložio Branku Marković, sudiju Osnovnog suda u Valjevu.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 25. oktobra 2016. godine, doneo je Odluku o predlogu kandidata za izbor predsednika Višeg suda u Vranju, koji će biti prosleđen na usvajanje Narodnoj skupštini.

Po oglasu koji je objavljen 22. jula 2016. godine, Visoki savet sudstva je predložio Draganu Ilić Marković, sudiju Višeg suda u Vranju.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 25. oktobra 2016. godine, doneo je Odluku o predlogu kandidata za izbor predsednika Višeg suda u Pirotu, koji će biti prosleđen na usvajanje Narodnoj skupštini.

Po oglasu koji je objavljen je 22. jula 2016. godine, Visoki savet sudstva je predložio Marinu Živković, sudiju Višeg suda u Pirotu.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 25. oktobra 2016. godine, doneo je Odluku o predlogu kandidata za izbor predsednika Prekršajnog suda u Jagodini, koji će biti prosleđen na usvajanje Narodnoj skupštini.

Po oglasu koji je objavljen 22. jula 2016. godine, Visoki savet sudstva je predložio Nenada Petrovića, sudiju Prekršajnog suda u Jagodini.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 25. oktobra 2016. godine, doneo je Odluku o predlogu kandidata za izbor predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu, koji će biti prosleđen na usvajanje Narodnoj skupštini.

Po oglasu koji je objavljen 22. jula 2016. godine, Visoki savet sudstva je predložio Marinu Đorđević, sudiju Prekršajnog suda u Kruševcu.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 25. oktobra 2016. godine, doneo je Odluku o predlogu kandidata za izbor predsednika Privrednog suda u Čačku, koji će biti prosleđen na usvajanje Narodnoj skupštini.

Po oglasu koji je objavljen 22. jula 2016. godine, Visoki savet sudstva je predložio Zoricu Milivojčević, sudiju Privrednog suda u Čačku.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 25.10.2016.
Naslov: Redakcija