Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Prava iz PIO stiču se i ostvaruju zavisno od dužine ulaganja i visine osnovice na koju su plaćeni doprinosi za PIO i uz primenu načela solidarnosti


Svi oni koji su uplaćivali ili i dalje u kasu PIO fonda uplaćuju doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje kraće od 15 godina ne samo da u Srbiji neće dobiti penziju, već im ni uplaćeni novac nikada neće biti vraćen. Novac za svaki dan radnog staža manji od 15 godina država uzima za sebe, a ne postoji ni mogućnost vraćanja bar dela novca.

Kako naglašavaju u PIO fondu, penzijski sistem Srbije zasniva se na principu tekućeg finansiranja, odnosno penzije se isplaćuju iz tekućih doprinosa.

- Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) predviđeno je da se prava iz PIO stiču i ostvaruju zavisno od dužine ulaganja i visine osnovice na koju su plaćeni doprinosi za PIO i uz primenu načela solidarnosti - objašnjavaju u Fondu. - Naši propisi takođe ne sadrže ni odredbe kojima se predviđa mogućnost povraćaja doprinosa.

S druge strane, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.) predviđena je mogućnost njihovog povraćaja u slučaju da je on plaćen na osnovicu koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice. Takođe, u članu 10 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014) stoji i da fizičko odnosno pravno lice ima pravo na povraćaj više uplaćenog ili pogrešno plaćenog poreza i doprinosa, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza i doprinosa kada je to drugim zakonom predviđeno. Za povraćaj doprinosa po pomenutim zakonima, međutim, nadležna je Poreska uprava.

Srpski penzioni sistem se razlikuje od mnogih drugih država i po tome što kod nas ne postoji ni pravo na socijalnu penziju, odnosno minimalnu zagarantovanu za one bez radnog staža, ili za one koji nisu prešli zakonski limit od 15 godina. U našem okruženju ona postoji samo u Sloveniji, gde je primaju i domaćice. To znači da žene koje rade, recimo, osam godina, postanu majke i više se ne zaposle, nikada neće dobiti ni dinara od uplaćenog novca.

Katarina Stanić, direkor Centra za socijalnu politiku, objašnjava da je uslovljavanje ostvarenja prava na penziju nekim minimalnim stažom ili iznosom osiguranja uobičajeno rešenje i u evropskim sistemima.

- Može se polemisati o visini tog uslovljavanja, ali je logično da ono postoji, jer bi nekada iznos penzije bio toliko nizak da bi samo administrativno zakomplikovao isplatu, a suštinski ne bi dao nikakvo rešenje toj osobi - kaže Stanić.

Stanić naglašava da je pitanje i šta je sa doprinosima nekog ko je umro dok je još uvek bio osiguranik ili je tek počeo da koristi penziju. U našem sistemu zato postoji porodična penzija, iako ona u nekim sistemima i ne postoji.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 26.10.2015.
Naslov: Redakcija