Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA: Izmenama propisa mladi lekari, po završetku fakulteta i položenog državnog ispita, automatski stiču pravo na licencu i dobijaju licencni broj


Izmene Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010)su završene i trebalo bi da se nađu pred Vladom Republike Srbije u četvrtak, 29. oktobra 2015. godine, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Berislav Vekić.

Jedna od najvažnijih izmena, kako je rekao, je da će mladi lekari, po završetku fakulteta i položenog državnog ispita, automatski steći pravo na licencu i dobiti licencni broj.

Vekić je ponovio da je stav Ministarstva da se mora suzbiti korupcija u zdravstvu, i u tom kontekstu najavio izmenu:

  • Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014),
  • Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US),
  • Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 99/2010),
  • Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012).

"To su naši planovi. Do kraja godine ili početkom 2016. godine izaći ćemo sa predlogom izmena tih zakona", precizirao je Vekić.

Kada je reč o transparentnosti i suzbijanju korupcije, direktorka Lekarske komore Srbije, Vesna Jovanović, najavila je da će se na sajtu te organizacije, naći lista licenciranih lekara, kako bi građani mogli da znaju ko ih leči, odnosno imaju li ti lekari licencu i dozvolu za rad.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija