Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA SLIV REKE DUNAV I NACRTU IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA 27. OKTOBRA 2015. GODINE


Privredna komora Srbije i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode organizuju javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i Nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav na životnu sredinu.

Rasprava će biti održana 27. oktobra 2015. godine, sa početkom u 11:00 sati, PKS, Resavska 15, sala 1, prizemlje.

Javu raspravu otvoriće, Ješa Erčić, direktor Sektora industrije i poljoprivrede PKS i Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 26.10.2015.