Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TVINING PROJEKAT "JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG SISTEMA ZA INFRASTRUKTURU KVALITETA I TELA ZA OCENU USAGLAŠENOSTI PROIZVODA U REPUBLICI SRBIJI": Usklađivanje nacionalnog tehničkog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblastima kao što je metrologija, kao i za određene grupe proizvoda kao što su hemikalije, igračke, kozmetika, liftovi, ATEKS uređaji


Glavni cilj Tvining projekta "Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti proizvoda u Republici Srbiji", koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije i budžeta Republike Srbije u ukupnoj vrednosti od 1.000.000 evra, je dalje unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji. Realizacija projekta je započeta 01. oktobra 2015. godine i trajaće 21 mesec.

Sredstva iz projekta će se koristiti za prenošenje važnog tehničkog zakonodavstva, jačanje kapaciteta nadležnih institucija i pružaoca usluga ocenjivanja usaglašenosti u Srbiji i podizanje svesti o ovoj oblasti.

Naime, prva komponenta projekta je strukturirana ka daljem usklađivanju nacionalnog tehničkog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblastima kao što je metrologija, kao i za određene grupe proizvoda kao što su hemikalije, igračke, kozmetika, liftovi, ATEKS uređaji. Takođe, ona obuhvata i pripremu akcionog plana za neharmonizovanu oblast, u cilju usklađivanja sa principima EU.

Druga komponenta projekta ima za cilj podršku Sektoru za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu Ministarstva ekonomije, u cilju jačanja kapaciteta za pružanje pomoći privredi. Takođe, treninzi i konsultacije će podići kapacitete resornih ministarstava da pruže odgovore na upite privrednih subjekata u vezi sa direktivama EU preuzetim u Srbiji. Ova komponenta uključuje i plan za formiranje baze podataka za razmenu informacija između autora i realizatora tehničkih propisa.

Treća komponenta projekta će omogućiti transformaciju i izgradnju kapaciteta institucija u oblasti akreditacije, metrologije i standardizacije kao i tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Posebna komponenta projekta odnosi se na pomoć privredi, potrošačima i javnosti u cilju podizanja svesti o značaju infrastrukture kvaliteta. Navedena komponenta obuhvatiće, između ostalog, organizaciju edukativnih skupova, okruglih stolova, seminara, radionica i publikacija. Cilj je edukacija i informisanje privrede i javnosti o značaju primene tehničkog zakonodavstva, njegove uloge u podizanju konkurentnosti srpske industrije i razvijanju sistema koji ima za cilj zaštitu zdravlja i bezbednosti korisnika, odnosno potrošača.

Tvining partner Ministarstvu privrede na ovom projektu je konzorcijum iz Češke Republike, koji čine Češki institut za metrologiju, Češka kancelarija za standarde, metrologiju i ispitivanje i Češki institut za akreditaciju. Više od 30 eksperata iz Češke Republike će boraviti više od 550 radnih dana u Republici Srbiji i sarađivaće sa predstavnicima i ekspertima srpskih institucija u cilju razmene primera dobre prakse. Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Ministarstva finansija je ugovorno telo koje je zaduženo za praćenje implementacije ovog projekta, navodi se u saopštenju Ministarstva privrede.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 23.10.2015.
Izvod iz vesti