Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RATEL: Dr Vladica Tintor izabran za direktora Agencije


Upravni odbor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, na svojoj 219. sednici održanoj 22. septembra 2015, jednoglasno je za direktora RATEL-a izabrao dr Vladicu Tintora.

Mandat direktora traje pet godina, a izboru je prethodilo raspisivanje i sprovođenje Javnog konkursa, na osnovu člana 19. Zakona o elektronskim komunikacijama("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014), člana 16. tačka 11) Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014) i Odluke Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge od 5. juna 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, 26.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija