Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKB PODNELA VIŠEM SUDU U BEOGRADU TUŽBU PROTIV KOMORE JAVNIH BELEŽNIKA, JER SMATRA DA JE OSNOVANA NEZAKONITO


Zakonom o javnim beležnicima predviđeno je da se Komora osniva u roku od 15 dana od imenovanja 100 javnih beležnika, što se međutim nije dogodilo, jer je imenovano svega 94 beležnika 1. avgusta 2014. godine, podseća se u tužbi koja je objavljena danas na sajtu AKB.

Advokatska komora Beograda podnela je Višem sudu u Beogradu tužbu protiv Komore javnih beležnika, jer smatra da je osnovana nezakonito, te da su svi njeni akti ništavi.

  • Zbog toga AKB od suda tužbom traži da presudom poništi sve akte osnivačke skupštine javnobeležničke komore, odnosno da utvrdi da je neistinit zapisnik sa te skupštine, da poništi statut Komore javnih beležnika i odluku o izboru predsednika Komore Miodraga Đukanovića.

Takođe je predloženo da sud, van ročišta, donese privremenu meru kojom će Komori javnih beležnika zabraniti da "vrši aktivnosti kojima se organizuje rad javnih beležnika" u vezi sa poslovima zaključenja ugovora u formi javnobeležničkog zapisa, a za koje je Zakon predvideo njihovu nadležnost.

To su poslovi sastavljanja ugovora o imovinskim odosima između supružnika ili vanbračnih partnera, sporazuam o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, sporazuma o zakonskom izdržavanju, ugovora o raspolaganju nepokretnostima, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, ugovor o doživotnom izdržavanju, obećanja poklona i ugovori o poklonu za slučaj smrti.

  • U tužbi se obrazlaže da tužena notarska Komora sastavljanjem pomenutih ugovora, kao "nezakonito konstituisana, neovlašćena organizacija svakodnevno nanosi štetu advokaturi kao samostalnoj i nezavisnoj, Ustavom uspostavljenoj službi koja organizuje rad advokata, čini nenadoknadivu materijalnu i nematerijalnu štetu".

Komora javnih beležnika osnovana je 15. avgusta, a beležnici su počeli sa radom 1. septembra.

Advokati su započeli štrajk pre više od mesec dana tražeći izmene Zakona o javnim beležnicima i pratećeg seta zakona, nezadovoljni pojedinim nadležnostima koje je zakon ekskluzivno, kako tvrde, dodelio javnim beležnicima,

Beogradski advokati štrajkuju od 10. septembra, a kolege iz cele Srbije su im se pridružile nedelju dana kasnije 17. septembra.

Izvor: www.novosti.rs