Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DO KRAJA 2019. GODINE ZAKONSKO REGULISANJE PROBLEMA BUKE, PRIKUPLJANJA I SELEKCIJA OTPADA


Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan najavio je donošenje zakonskih rešenja problema buke za koji je rekao da je značajno ekološko pitanje za građane, saopštilo je ministarstvo.

"Buka mora biti rešena kroz zakonski propis kojim će biti ustanovljena jasna pravila, efikasna inspekcijska kontrola, a istovremeno omogućiti sektorima da se prilagode u svom poslovanju", ukazao je Trivan.

Trivan je najavio i da će do kraja ove godine biti predložen sistem kojim će se stimulisati prikupljanje i selekcija otpada, što je pretpostavka za strateški tretman otpada kao proizvoda koji donosi profit.

"Upravljanje otpadom, reciklaža, predstavljaju paradigmu onoga što se preduzima da bi Srbija bila čista", rekao je Trivan.

Poslanici su ministra pitali i o zaštiti voda, pošumljavanju i seči šuma u zaštićenim područjima, o nesanitarnim deponijama smeća, uticaju malih hidroelektrana na životnu sredinu i biodiverzitet, o ulozi lokalnih samouprava u zaštiti prirode.

Ministar je obavestio poslanike da Nacrt pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 27 u pregovorima sa EU razmatraju druga ministarstva, i da očekuje da taj dokument Vlada Republike Srbije odobri u oktobru i uputi ga Evropskoj komisiji do kraja ove godine. Time će se steći pretpostavke za otvaranje pregovora Srbija-EU o Pregovaračkom poglavlju 27 - životna sredina i klimatske promene, rekao je Trivan.

Izvor: Vebsajt N1, 24.09.2019.
Naslov: Redakcija