Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKONI O ČEKU I O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Potrošač je u vezi sa izdatim čekom kao instrumentom finansijske pogodbe u ugovornom odnosu sa trgovcem, a ne sa njegovom bankom. Ako se ček realizuje pre dogovorenog datuma, trgovac može biti odgovoran za nepridržavanje uslova iz finansijske pogodbe. Banka dalje može odgovarati trgovcu ako je postupila suprotno njegovom nalogu u vezi sa naplatom čeka


Trgovci ne smeju čekove građana da naplaćuju pre dogovorenog datuma. Iako po Zakonu o čeku ("Sl. list FNRJ", br. 105/46, "Sl. list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) ovaj vrednosni papir nije sredstvo odloženog plaćanja, postoji još jedan propis, koji definiše poček kao finansijsku pogodbu trgovca i potrošača. Tako građani kojima se novac na ovaj način pre vremena "skine" sa računa, zaštitu mogu da potraže od nadležnog Ministarstva trgovine.

Redakciji "Novosti" obratio se čitalac kojem je velika trgovinska kuća ček realizovala dve nedelje pre upisanog datuma. Od trgovca je kao odgovor dobio samo - sleganje ramenima i obrazloženje da se "to inače ne dešava".

Svaki trgovac je obavezan da primi ček svake banke sa dozvolom za rad u Srbiji. Ali, nijedan ne mora da dozvoli plaćanje čekovima na više rata. To je, praktično, način na koji trgovac svojom voljom kreditira kupca. Međutim, kada već omogući plaćanje "čekom na poček", trgovac mora i da poštuje zakon i rokove koje je dogovorio sa potrošačem.

Zakonom o čeku on je naplativ samo "po viđenju", dakle ne vredi kao sredstvo odloženog plaćanja. Sa druge strane, ček se u Srbiji masovno koristi ne kao sredstvo plaćanja po viđenju, već kao instrument odloženog plaćanja.

- Kod odloženog plaćanja gde se na čeku kao datum izdavanja navode neki budući dani, radi se zapravo o finansijskoj pogodbi trgovca u smislu člana 47. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), gde se dogovara datum (izdavanja) naplate, odnosno rate - rečeno je u Narodnoj banci Srbije. - Finansijska pogodba je prodaja sa obročnim otplatama cene, ili drugi oblik finansiranja korisnika koji ima istu ekonomsku suštinu, koju nudi trgovac i koja podrazumeva odloženo plaćanje duga u toku određenog perioda.

Dakle, potrošač je u vezi sa izdatim čekom kao instrumentom finansijske pogodbe u ugovornom odnosu sa trgovcem, a ne sa njegovom bankom.

- Ako se ček realizuje pre dogovorenog datuma, trgovac može biti odgovoran za nepridržavanje uslova iz finansijske pogodbe. Banka dalje može odgovarati trgovcu ako je postupila suprotno njegovom nalogu u vezi sa naplatom čeka - objašnjavaju u NBS.

Svi prigovori na postupanje trgovaca ovim povodom, mogu da se podnesu Ministarstvu trgovine.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta potrošača Srbije, kaže da plaćanje čekom na rate predstavlja odnos između trgovca i potrošača, jer prodavac garantuje da će ispuniti rokove koji su na čeku i naznačeni.

- S druge strane, mislim da u ovakvim slučajevima ima osnova da se na sudu časti pokrene postupak zbog nefer konkurencije - navodi Bogosavljević. - Jer, trgovac je počekom stekao određenu prednost u odnosu na ostale konkurente na tržištu. Moramo da poštujemo etičke norme i prema potrošačima i prema konkurenciji.

Ranije su se potrošači, prema rečima Gorana Papovića, predsednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije, mnogo više žalili na naplatu čekova pre upisanog datuma.

- To je tako kada trgovci preuzmu ulogu bankara - kaže Papović. - Zna se ko može da vam da kredit i pod kojim uslovima. Ček nije predviđen za poček i to je prekršaj. Mislim da je taj problem posledica trgovanja, jer se tako plaćaju i obaveze koje trgovac ima prema dobavljačima. U tome se dešavaju i kašnjenja, ali i to da u banku stigne i pre ispisanog datuma. Jednostavno, to niko ne kontroliše.

Nadzor nad poslovanjem trgovaca i u delu koji se odnosi na finansijske pogodbe je u nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, Beograd. Ako potrošač smatra da se trgovac ne pridržava uslova finansijske pogodbe, ima pravo da podnese prigovor ovom ministarstvu - ističu u Narodnoj banci Srbije.

Izvor: Vebsajt Novosti, M.N.S. - D.I.K., 23.09.2019.
Naslov: Redakcija