Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OKRUGLI STO "SISTEM NAZIVA INTERNET DOMENA U SRBIJI: REGISTRACIJA I REŠAVANJE SPOROVA SA NOSIOCIMA ŽIGOVA": Novi Sad, 8. oktobra 2019. godine


Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) i Studentski parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 8. oktobra organizuju okrugli sto "Sistem naziva internet domena u Srbiji: registracija i rešavanje sporova sa nosiocima žigova". Skup će biti održan u Svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 1, a počinje u 12 časova.

Studenti pravnih fakulteta univerziteta u Kragujevcu i Nišu imali su prilike da se informišu i razgovaraju sa stručnjacima o ovoj temi tokom dva okrugla stola održana u aprilu i maju. I ovog puta, u fokusu će biti ukazivanje na razlike između žiga i naziva domena, ali i razlike u procesu njihovih registracija. Biće reči o rešavanju sporova povodom naziva domena u domaćoj i inostranoj praksi, a govoriće se i o uticaju propisa koji štite podatke o ličnosti na domensku industriju.

Prof. dr Dušan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, pojasniće razliku između registracije naziva internet domena i žiga, a reči će biti o rešavanju sporova između nosilaca žigova i registranata naziva domena, uz osvrt na dosadašnju praksu. Objasniće razliku između generičkih i nacionalnih domena i ukazati na razliku između rešavanja sporova povodom naziva domena lokalno i globalno.

Izlaganje doc. dr Marka Jovanovića, potpredsednika Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, ponudiće odgovor na pitanja kako izgleda jedan tipičan postupak rešavanja sporova povodom registracije naziva domena u praksi, ko je nadležan, kakav može biti tužbeni zahtev i u kom roku se spor rešava, ali i koje se mere preduzimaju nakon što Komisija donese odluku.

Pravni okvir registracije naziva domena u Srbiji, kao i pravne odnose povodom registracije naziva domena objasniće Dejan Đukić, rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove RNIDS-a. Napraviće i važan osvrt na GDPR i novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u smislu načina na koji su uticali na domensku industriju i domaća pravila registracije naziva domena.

Ulaz je slobodan uz prethodnu registraciju putem e-pošte: intsvojina@rnids.rs

Izvor: Vebsajt RNIDS, 23.09.2019.
Naslov: Redakcija