Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Zakon definiše da plaćanje poreza može biti odloženo u slučaju da bi njegovo plaćanje za obveznika predstavljalo "neprimereno veliko opterećenje" kao i ako bi mu nanelo bitnu ekonomsku štetu. U tim slučajevima, porez može biti podeljen na 60 rata


Mogućnost odlaganja plaćanja poreza važi za sve poreske obveznike, ali postoje određeni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi porez mogao da bude odložen, objašnjava poreski konsultant Đerđ Pap.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016) tako definiše da porez može biti odložen u slučaju da bi njegovo plaćanje za obveznika predstavljalo "neprimereno veliko opterećenje" kao i ako bi mu nanelo bitnu ekonomsku štetu. U tim slučajevima, porez može biti podeljen na 60 rata.

"U zavisnosti od visine duga, o tome da li će biti odloženo plaćanje odlučuju različiti organi, od direktora filijale Poreske uprave pa sve do ministra finansija. Međutim, postoje objektivni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se odlaganje odobrilo", kaže Pap.

Ti uslovi koje je odredila Vlada Republike Srbije su da dug iznosi bar pet odsto ukupnog godišnjeg prihoda male firme ili preduzetnika, odnosno bar pet odsto od iznosa obrtnih sredstava, kada je dužnik srednje ili veliko pravno lice.

- Moje iskustvo je da uglavnom svi koji traže odlaganje plaćanja poreza, to i dobiju, osim ako ne ispunjavaju zakonske uslove, ali konačna odluka je na odgovarajućem organu. Tačno je da postoji jedna doza slobodne procene, ali ona nije toliko velika, jer propisi navode objektivne uslove za odlaganje - navodi Pap.

Izvor: Vebsajt Danas, 22.09.2017.
Naslov: Redakcija