Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA: Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije o Nacrtu uredbe


Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Nacrtu uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Značaj izmena pravnog okvira u oblasti finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja za sprečavanje korupcije prepoznat je i prilikom donošenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013). Predloženim rešenjima nisu obuhvaćene sve izmene pomenute u Revidiranom akcionom planu za sprovođenje Strategije, kao i one koje su od značaja za otklanjanje rizika korupcije u ovoj oblasti. Konkretno, predloženim izmenama i dopunama nije obuhvaćeno uvođenje obaveze udruženja da prilikom podnošenja aplikacije za dodelu sredstava iz javnih izvora podnose interni akt o antikorupcijskoj politici, niti je u dovoljnoj meri unapređen okvir koji se odnosi na kriterijume, uslove, obim, način i postupak dodele sredstava, odnosno nisu u dovoljnoj meri ograničena diskreciona prava članova komisije koji odlučuju o sredstvima koja će se dodeljivati udruženjima. U cilju unapređenja transparentnosti, Nacrtom uredbe trebalo bi predvideti obavezu nadležnih organa da objavljuju na svojoj zvaničnoj internet stranici odluke o izboru programa ili projekata kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva, njihovu sadržinu, kao i ugovore sa korisnicima sredstava.

Pored pomenutih, Nacrt uredbe sadrži i nedostatke koji se tiču pravnih praznina, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja nadležnim organima, nepostojanja rokova i upotrebe nepreciznih formulacija.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je otklanjanje identifikovanih nedostataka značajno za stvaranje adekvatnog pravnog okvira u oblasti u oblasti finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 25.09.2017.
Naslov: Redakcija