Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Eksperti smatraju da se u Srbiji teško postiže pravo na suđenje u razumnom roku


Na putu ka Evropskoj uniji, Srbiju čeka mnogo posla, od pregovora preko usaglašavanja propisa, pa do njihove implementacije.

Prva poglavlja koja je Srbija otvorila u pregovorima sa u EU, odnose se, između ostalog, na pravosuđe i njegovu efikasnost. Eksperti smatraju da ovaj uslov, odnosno pravo na suđenje u razumnom roku, jako teško postižemo, za šta ima više razloga, ali postoje i rešenja.

"Krivični zakonik predstavlja, pored Ustava, najkonstantniji zakon u svakoj zemlji, a mi ga menjamo svaki dan. Drugo, da se sudije, a naročito tužioci edukuju i treće da se pozabave time kakva su krivična dela i koje propise treba primenjivati i poštovati", rekao je Bora Čejović, predsednik Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije.

Posla će biti i kad je reč o ekonomiji. Predstoji usaglašavanje zakonodavstva pre svega u vezi sa investicijama, funkcionisanjem finansijskih tržišta i propisa koji se bave bankarskim sistemom. I tu nije kraj.

"Da se donesu odgovarajući zakoni u domenu fiskalne politike, da se pojačaju, kako bi se naplata poreza ubrzala i do kraja provela kako treba. U tom kontekstu vidim potrebu za donošenjem jednog zakona o poreklu imovine koji će u velikoj meri podstaći razvoj mnogih procesa i dovesti do kraja na čistinu sve ono što se smatra neregularnim", naglasio je Kostadin Pušara, profesor na Univerzitetu UN za mir i razvoj.

Izvor: Vebsajt RTV, Vladimir Matuski, 25.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija