Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA: Uvodi se obaveza identifikacije i evidentiranja registarskog broja ličnih isprava pošiljalaca i primalaca otkupnih, vrednosnih, i pošiljaka sa ličnim uručenjem


Nedavno otkrivanje bebe pitona u poštanskoj pošiljci otvorilo je pitanje zloupotrebe te poštanske usluge. Nadležni tvrde da su trgovci nelegalnom robom na ulicama i tezgama prešli na poštanske pakete i na ovaj način trguju robom koja je najčešće falsifikovana. Zato predlažu obaveznu identifikaciju i primaoca i pošiljaoca paketa.

U pošiljci označenoj kao delovi za bicikl, radnici Pošte pronašli su bebu pitona. Paket je iz Jagodine putovao za Novi Sad, a nelegalni transport otkrili su radnici u novosadskoj pošti kada su primetili da je paket oštećen.

Ovaj slučaj bebe pitona u poštanskoj pošiljci nije prvi, a nadležni kažu da je slanje nedozvoljenih stvari u poslednje dve godine u porastu.

"Pre dve godine smo imali slučaj da je u poštanskoj pošiljci koja je poslata iz Pirota u Inđiju, pronađena živa zmija. To nisu jedinstveni slučajevi. U pošiljkama su se nalazili čak i delovi oružja. Nalazile su se i opasne materije. Vrlo često se u pošiljkama nalazi novac i to devizni novac", rekla je Marija Vučenić, načelnik Odeljenja za poštanski saobraćaj i nadzor.

Sadržaj pošiljke se ne proverava, a zloupotrebe se teško otkrivaju.

"Ukoliko postoji sumnja da je nešto od sadržaja koji nije dozvoljen za prenos, a deklarisano je na dokumentu da je nešto drugo, komisijski se otvara i u skladu sa tim šta se pronađe u pošiljci obaveštava se odgovarajući organ", rekao je Goran Đerić, direktor funkcija usluga.

Kako kaže Marija Vučenić, prosto se vide neke adrese, koje se ponavljaju i to nije samo slučaj kod javnog poštanskog operatora, nego i kod drugih operatora.

"Neki pošiljaoci daju neke nelogične adrese", istakla je Vučenić.

Do sada nije postojala obaveza da pošiljalac i primalac daju na uvid identifikaciona dokumenta. To će, najavljuju u Ministarstvu telekomunikacija, uskoro promeniti. Ipak, ta novina ni na koji način neće ugroziti privatnost građana, niti njihovo pravo na tajnost pisama.

"Najvažnija novina odnosi se na član 47. Predloga zakona o poštanskim uslugama, koji uvodi obavezu registraciju svakog pošiljaoca koji šalje bilo da je u pitanju vrednosna bilo da je u pitanju lična pošiljka. I takođe će biti u obavezi, kako pošiljalac tako i primalac da se registruje", rekla je Tanja Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Prema njenim rečima, neophodne su bile ovakve izmene, pre svega da bi se zaštitila i bezbednost građana i sprečila dalja trgovina nelegalnom robom kao i da bi se ispunile međunarodne obaveze kada je u pitanju borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

U poštanskim paketima su pronalaženi i drugi nedozvoljeni predmeti, poput falsifikovane garderobe, obuće, a nadležni kažu da je u poslednjih nekoliko godina u pošiljkama otkrivena nelegalna roba u vrednosti od više stotina miliona dinara.

PREDLOG ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Član 47.

Poštanski operator, odnosno zaposleni kod poštanskog operatora, dužni su da pri prijemu i uručenju otkupnih, vrednosnih i pošiljaka sa ličnim uručenjem, izvrše uvid u ličnu ispravu korisnika sa fotografijom i evidentiraju registarski broj lične isprave u cilju utvrđivanja identiteta pošiljaoca, odnosno primaoca navedenih poštanskih pošiljaka i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i prometa robe neregistrovanih subjekata.

Poštanski operator je dužan da postupa na način iz stava 1. ovog člana i pri predaji, odnosno isplati novčanog iznosa korisniku kod otkupnih i vrednosnih pošiljaka i isplati iznosa naznačenog na poštanskoj uputnici.

Poštanski operator je dužan da podatke iz stava 1. ovog člana čuva kao poslovnu tajnu, koristi u svrhu za koju su prikupljeni i da samo po zahtevu suda ili drugog nadležnog organa, za potrebe postupka koji se vodi pred tim organom, dostavi tražene podatke.

Podatke iz stava 1. ovog člana poštanski operator je dužan da čuva najmanje godinu dana, na način propisan zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Izvor: Vebsajt RTS, Nikolina Rakić, 24.08.2018.
Naslov: Redakcija