Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU – CENOVNIK NOTARSKIH USLUGA USKORO


Od 1. septembra u Srbiji počinju sa radom javni beležnici, koji bi trebali da osiguraju efikasniju zaštitu prava i interesa građana. Koji će im poslovi biti povereni i šta konkretno dobijaju građani uvođenjem notarijata, u Razlednicama Radio-televizije Vojvodine govorio je jedan od javnih beležnika Novog Sada Miroslav Obradović.

Obradović je rekao da će javni beležnici ili notari:

•          sačinjavati ugovore i pojedine vrste izjava,

•          isprave će overavati,

•          overavati privatne isprave koje je neko drugi sačinio,

•          obavljaće poslove koje mu sudovi povere i

•          primaće od građana na čuvanje hartije od vrednosti, ličnu dokumentaciju, umetničke predmete ili novac.

•          U okviru sačinjavanja ugovora, kojim stranke raspolažu nekretninama, dodaje Obradović, notar ima obavezu da proveri katastarsko stanje nepokretnosti, kao i da kontroliše da li je nekretnina od istog lica stavljena u promet, kako bi se sprečila dvostruka prodaja nepokretnosti.

•          "Ubrzaće se i ostavinske rasprave, jer se sada određuje rok za koji će ostavinska rasprava morati da se završi. U suprotnom, notar će sudiji morati da obrazloži pismenim putem da li je opravdano ili neopravdano odloženo donošenje rešenja", naveo je on.

Osnovna svrha uvođenja notarijata jeste pojačavanje pravne sigurnosti građana, objašnjava Obradović.

"Sa druge strane, sudovi se rasterećuje na dva načina, notari će raditi pojedine predmente umesto sudova, a povećanjem pravne sigurnosti smanjiće se broj sporova. Iskustva zemalja u okruženju su da je broj sporova sveden na zanemarljiv", ističe on.

Spisak javnih beležnika se nalazi na sajtu Osnovnog suda u Novom Sadu i na sajtu Ministarstva pravde.

"Cenovnik usluga će biti donešen sledeće nedelje i notari će biti obavezni da ga sprovode - neće moći da naplate ni više, ni manje od onoga što je propisano. Vođenje ostavinskog postupka će biti potpuno besplatno", rekao je Obradović

Izvor: