Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ALUMNI KLUB PRAVOSUDNE AKADEMIJE: Državno veće tužilaca prihvatio formiranje komisije koja bi se bavila pitanjem integracije svršenih polaznika Pravosudne akademije u pravosudni sistem


Državno veće tužilaca (DVT) je na sednici održanoj 24. jula 2018. godine jednoglasno prihvatilo inicijativu Alumni kluba Pravosudne akademije (AKPA) da se formira komisija koja bi pokušala da prevaziđe problem u vezi sa svršenim polaznicima Pravosudne akademije koji ni nakon više godina od završetka zvanične obuke za sudije i tužioce nisu izabrani na pravosudne funkcije. Za člana komisije ispred DVT imenovana je član saveta Sandra Kulezić.

Na sednici je predlog predstavio predsednik AKPA Siniša Trifunović, koji je pozdravio ovu odluku i spremnost DVT da na ovaj način pristupi rešavanju dugogodišnjeg pravosudnog problema. Istakao je da je to značajan i pozitivan signal i da DVT i Pravosudna akademija moraju čvršće sarađivati ako postoji volja da pravosudni sistem bolje funkcioniše.

Dodao je da su svršeni polaznici Akademije deo pravosuđa koji doprinose njegovoj efikasnosti, ali da problem predstavlja činjenica što je većina njih napustila ranija radna mesta sudijskih i tužilačkih pomoćnika i advokata, upisala Pravosudnu akademiju u želji da se dodatno edukuje i to u vreme kada im je Zakon o Pravosudnoj akademiji("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 32/2014 - odluka US i 106/2015) garantovao prioritet u izboru na pravosudnu funkciju, da bi po završetku praktične obuke ostali zanemareni, bez stalnog radnog odnosa, jer zakonski propisi u vreme njihovog upisa nisu ostavili mesta mogućnosti da ovi mladi pravnici ne budu pravosudni funkcioneri. Paradoksalno je to što će ustavnim izmenama Pravosudna akademija postati uslov za izbor, a pre stupanja na snagu tih izmena imamo situaciju da se završena dodatna obuka u procesu izbora ne ceni adekvatno.

AKPA očekuje da svog predstavnika u budućoj komisiji odredi i Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde, kao i da pravosudni saveti na tekućim konkursima za sudije i tužioce kandidatima sa Pravosudne akademije cene dodatnu edukaciju i obuke koje su pohađali. Njihov izbor na funkcije ne bi bio na štetu sudijskih i tužilačkih pomoćnika, jer upražnjenih mesta ima mnogo, a Pravosudna akademija bi budžetski bila rasterećena i omogućena da novčana sredstva umesto u plate svršenih "akademaca" usmeri u podizanje kvaliteta obuka.

Izvor: Vebsajt Alumni kluba Pravosudne akademije, 24.07.2018
Naslov: Redakcija