Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD PRAVDE: Hrana proizvedena biotehnološkom tehnikom uzgajanja spada u genetski modifikovane organizme (GMO)


Evropski sud pravde je odlučio da hrana proizvedena putem niza novih biotehnoloških tehnika uzgajanja treba da bude smatrana genetski modifikovanim organizmom (GMO) i tako potpadne pod stroge evropske regulative za takve proizvode.

Ta odluka suda, posle koje će hrana prolaziti posebne bezbednosne provere i ograničenja u oznakama, smatra se velikom pobedom aktivista za životnu sredinu nad biotehnološkom industrijom.

Biotehnološke kompanije su radile na novoj generaciji tehnologija za promenu genetskog materijala biljaka i životinja, i dugo se raspravljalo o tome da li moraju da se usklade sa evropskim propisima o ograničavanje genetskih modifikacija, koji su mnogo stroži od onih u SAD-u.

U ovoj odluci, sud je naveo da organizmi stvoreni novim uzgajivačkim tehnikama "potpadaju, u principu, pod okvir Direktive o GMO i podložni su obavezama koje ta direktiva nameće".

Industrija tvrdi da nove tehnike olakšavaju stvaranje organizama otpornih na sušu i bolesti, a istovremeno hranljivijih, i da će njihovo podvrgavanje strogim propisima omesti razvoj. Protivnici kažu da će nekontrolisani razvoj dovesti prirodu i zdravlje ljudi u opasnost.

Nemačka ministarka za životnu sredinu Svenja Šulce pozdravila je odluku i nazvala je "dobrom vešću za životnu sredinu i zaštitu potrošača" kao i "jasnom posvećenošću principa preventivnosti u Evropi".

"Sad konačno imamo potrebnu pravnu sigurnost i transparentnost za potrošače, istraživače i industriju. Zaštita životne sredine i zdravlja su naš najviši prioritet i kad se radi o novim genetičkim tehnologijama", rekla je Šulceova.

Izvor: Vebsajt N1, 25.07.2018.
Naslov: Redakcija