Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Usaglašeni tekst ustavnih izmena na jesen u Narodnoj skupštini


Ministarstvo pravde Srbije će do kraja avgusta 2018. godine završiti svoj deo posla i uputiti Vladi Srbije na usvajanje Nacrt ustavnih amandmana, najavila je ministarka Nela Kuburović.

Ministarka je ukazala da očekuje da će se predlog amandmana tokom jeseni biti u skupštinskoj proceduri. Kuburovićeva je rekla da je obaveza Ministarstva i Vlade da ustavne amandmane usklade s nedavnim mišljenjem Venecijanske komisije, a i procedura izmene Ustava je komplikovana.

"Vlada prvo treba da uputi predlog Narodnoj skupštini da se uopšte pristupi izmeni Ustava, treba da se postigne dvotrećinska većina u parlamentu. I tek kada parlament prihvati izmenu Ustava, može da se govori o budućim ustavnim amandmanima", ukazala je Kuburovićeva i dodala da će Narodna skupština organizovati javno slušanje i javnu raspravu o tome.

"Nadamo se da ćemo do kraja godine biti u mogućnosti da iznesemo predloge na glasanje koji, takođe, treba da budu usvojeni sa dvotrećinskom većinom i nakon toga potvrđeni od strane građana na referendumu", ukazala je ministarka.

"Ustav je samo osnova za donošenje budućih zakona", ukazala je Kuburovićeva koja uskoro očekuje i druge novine jer "veliki set zakona u oblasti pravosuđa treba da se menja i uskladi".

Ministarka je rekla da u tom poslu "ne smemo biti brzopleti, da ne bismo došli u situaciju kao 2010. godine" kada su formirani potpuno novi sudovi - Apelacioni i Upravni sud, a da nisu imali ni zgrade.

"Sada otklanjamo neke nedostatke koji su bili 2010. godine  i reforme koja se sprovodila 2009. godine", rekla je Kuburovićeva.

Izvor: Vebsajt N1, 26.07.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija