Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA I O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: Izmene zakona očekuju se na jesen 2017. godine


Izmene Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US) i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014) biće usvojene na jesen 2017. godine, najavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić

Ružić je posle sastanka sa predstavnicima tih saveta u Beogradu ukazao da će izmene zakona doprineti lakšem procesu izbora za savete nacionalnih manjina koji će biti održani 2018. godine.

- Ta dva zakona koja će se uskoro naći u skupštinskoj proceduri, doprineće višem stepenu transparentnosti rada saveta nacionalnih manjina - ukazao je ministar dodajući da je Srbija prethodnih godina odnosom prema nacionalnim manjinama "učinila vidljivim tu dragocenost srpskog društva".

Izražavajući zadovoljstvo sadržajem razgovora sa predstavnicima saveta nacionalnih manjina, Ružić je naveo da su sagovornici ocenili da su svi izazovi u narednom periodu premostivi i da ih je moguće rešiti zajedničkim radom i komunikacijom.

On je dodao da je pitanje finansiranja rada saveta nacionalnih manjina uvek aktuelno, ali i da će Ministarstvo državne uprave u saradnji sa drugim resorima i donatorima pokušati da obezbedi povećanje sredstava u 2018. godini kako bi rad saveta bio olakšan.

Predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Jene Hajnal ocenio je da je najvažniji aspekt razgovora nastavak kontinuiranog i koordinisanog rada i dijaloga na najvišem nivou.

Izvor: Vebsajt Blic, 25.07.2017.
Naslov: Redakcija