Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UTVRĐENA MATRICA ZA USAGLAŠAVANЈE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Ministarstva su u obavezi da popune matricu u roku od 30 dana od dana njenog objavlјivanja, za tri do pet zakona iz svog delokruga koji su ocenjeni kao prioritetni za proces usklađivanja. Sve matrice će se po isteku roka za popunjavanje biti razmotrene i od strane članova Koordinacionog tela i članova Radne grupe koja pruža podršku njegovom radu


Sprovođenje novog Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) predstavlјa jedan od klјučnih prioriteta u Reformi javne uprave. Zakon je predvideo obavezu usklađivanja posebnih zakona kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama ovog Zakona do 1. juna 2018. godine. Vlada je u tu svrhu, saglasno odredbi člana 214. Zakona, obrazovala Koordinaciono telo, radi procene usklađenosti posebnih zakona sa odredbama ovog Zakona i upravlјanja procesom usklađivanja, za čije potrebe u toku postupka usklađivanja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa stručne i administrativne poslove.

Koordinaciono telo je utvrdilo matricu za ocenu usaglašenosti posebnih zakona sa Zakonom. Matrica za ocenu usaglašenosti zakona može da se preuzme ovde (word verzija), kao i spisak onih zakona koje je potrebno usaglasiti sa Zakonom, gde su crvenom bojom označeni zakoni koji su prepoznati u dosadašnjem radu kao prioritetni za usklađivanje.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će narednih dana na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji postaviti i elektronsku verziju matrice, sa pratećim Uputstvom za popunjavanje.

U skladu sa zaklјučcima Koordinacionog tela, ministarstva su u obavezi da popune matricu u roku od 30 dana od dana njenog objavlјivanja, za tri do pet zakona iz svog delokruga koji su ocenjeni kao prioritetni za proces usklađivanja. Sve matrice će se po isteku roka za popunjavanje biti razmotrene i od strane članova Koordinacionog tela i članova Radne grupe koja pruža podršku njegovom radu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sofiji Milenković, samostalnom savetniku u Sektoru za razvoj dobre uprave, na e-mail adresu sofija.milenkovic@mduls.gov.rs ili putem telefona 011/2646-964.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 25.07.2017.
Naslov: Redakcija