Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA: Novom Odlukom Skupštine grada Vranja propisana je kazna od 8.000 dinara za stanare koji na terasi drže stvari i tako narušavaju izgled zgrade, a ista kazna čeka i nesavesne koji istresaju tepihe i posteljinu s prozora, ili s njega u dvorište bacaju smeće. Za pravna lica koja delatnost obavljaju u stambeno-poslovnim zgradama, ove kazne iznose i do 60.000 dinara za preduzeća, uz još 15.000, koliko će morati da plati odgovorno lice, dok će se preduzetnici kažnjavati sa 30.000 dinara. Između ostalog, pravna lica će biti sankcionisana za nepropisno dovoženje robe i blokiranje komunikacija ispred zgrada


Odbornici Skupštine grada Vranja doneli su Odluku o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, kojom su precizno određene obaveze stanara i korisnika lokala, predviđene i kazne za nepoštovanje njenih odredaba, te je precizirano da je za nadzor zadužena Komunalna inspekcija.

Tako je, primera radi, propisana globa od 8.000 dinara za stanare koji na terasi drže stvari i tako narušavaju izgled zgrade, a ista kazna čeka i nesavesne koji istresaju tepihe i posteljinu s prozora, ili s njega u dvorište bacaju smeće...

Znatno veće sume moraće da izdvoje pravna lica koja delatnost obavljaju u stambeno-poslovnim zgradama. Ove kazne iznose i do 60.000 dinara za preduzeća, uz još 15.000, koliko će morati da plati odgovorno lice, dok će se preduzetnici kažnjavati sa 30.000 dinara. Između ostalog, pravna lica će biti sankcionisana za nepropisno dovoženje robe i blokiranje komunikacija ispred zgrada.

Novousvojenim dokumentom gradska vlast u Vranju je uskladila lokalne propise sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016).

Najnovijom Odlukom Skupštine grada - pored načina korišćenja zajedničkih prostorija ili zemljišta oko zgrade, na primer - propisan je i dozvoljen nivo buke. Njen maksimalno dozvoljeni nivo iznosi 30 decibela u prostorijama i 50 decibela na otvorenom prostoru.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. Ristić, 26.07.2017.
Naslov: Redakcija