Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: Od 1. juna 2016. godine sa radom je počela Centralna evidencija izrečenih mera, u kojoj se na jednom mestu nalaze elektronski podaci o rešenjima, presudama i drugim aktima na osnovu kojih su državni organi doneli mere kojima su zabranili ili ograničili obavljanje delatnosti ili poslova, raspolaganje novcem i udelima u preduzećima ili obavljanje dužnosti odgovornog lica u firmama i preduzetničkim radnjama


Lista loših direktora pred oči svih zainteresovanih građana izašla je pre dva meseca, a na njoj je, prema podacima APR-a, već popisano 570 firmi.

U Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR-u, našla su se uglavnom društva sa ograničenom odgovornošću (doo), što znači da njihovi direktori ne odgovaraju za obaveze firme, već snose samo rizik poslovanja do visine unetog kapitala.

Na listi ima i onih koji su registrovani kao akcionarsko društvo, a na ovaj neslavni popis dospela su zbog poreskih prekršaja, kao što je navedeno i za većinu ostalih firmi s liste.

Ova lista je postala dostupna na portalu APR-a od kad je u primeni Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon). Tim Zakonom je uspostavljena Centralna evidencija izrečenih mera, a Zakon se primenjuje od 1. juna 2016. godine.

Takozvana lista loših direktora obuhvata podatke o firmama, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora itd čije je poslovanje sankcionisano zbog krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija.

Takvim rukovodiocima biće izrečene privremene mere, poput zabrane poslovanja, osnivanja novih firmi ili raspolaganje novcem.

Pojedini podaci o privrednim društvima i preduzetnicima su dostupni, dok drugi, poput onih iz kaznenih evidencija, nisu javni zbog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

U Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja dostupno je ime vlasnika ili direktora, kao i osnov po kome je upisan.

Izvor: Vebsajt B92, 25.07.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija