Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Javni konkursi za izbor direktora raspisani po odredbama ovog Zakona moraju biti okončani najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, tj. do 4. marta 2017. godine. Direktori koji su izabrani na javnom konkursu u skladu sa odredbama starog Zakona o javnim preduzećima, nastavljaju sa radom do isteka mandata


Javna preduzeća, pre svega na lokalnom nivou, uveliko raspisuju nadmetanja za glavnog menadžera. I opštinske i gradske firme čelnike biraju na javnom konkursu, jer se veruje da će to doneti znatno bolje komunalne usluge

Lokalne samouprave tokom juna i jula nisu gubile vreme - mahom su raspisale konkurse za izbor direktora javnih preduzeća kojima su one osnivač. Rok do koga sva javna preduzeća, na lokalnom i republičkom nivou, moraju da imaju na konkursu izabrane direktore ističe 4. marta 2017. godine. I ovog puta biće izuzetaka, reč je o direktorima republičkih javnih preduzeća koji su izabrani po starom Zakonu o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon). Konkursi za njihove naslednike sačekaće regularan kraj njihovih mandata.

U Srbiji je 37 javnih preduzeća i društava kapitala kojima je osnivač Republika i nepunih 700 u nadležnosti lokalnih samouprava. Komunalne firme u gradovima i opštinama prvi put će čelnike dobijati preko konkursa.

- Ministarstvo privrede samo prati njihov rad. Nemamo nadležnosti kao tamo gde smo osnivači. Poslednjih godinu-dve rezultati lokalnih preduzeća nisu baš sjajni. Može bolje. Čekamo početak avgusta za predaju konsolidovanih izveštaja i videćemo kakvi će rezultati biti - objašnjava Dubravka Drakulić, pomoćnica ministra privrede.

Lokalne samouprave, kako predviđa Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 - dalje: Zakon), neće imati odrešene ruke u formiranju novih firmi. Neće smeti da registruju dva preduzeća za obavljanje iste komunalne delatnosti na jednoj teritoriji. I ovde će biti izuzetak - gradovi i javno-privatna partnerstva.

- Bilo je ranije problema. Dešavalo se da opštine ne vode računa o preduzećima i da ona zapadnu u finansijske teškoće. Onda bi ih ostavili sa jednim zaposlenim, a formirali novo preduzeće za taj posao. Sve dok i ono ne zapadne u probleme. Zato smo i predvideli ovo rešenje da bi se izbegle takve situacije - kaže Drakulić.

U Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) veruju da će novi Zakon, na kraju, građanima pružiti bolje komunalne usluge.

- Bitno nam je da se sistem unapredi. Zato nam je Zakon važan. Promenjen je način upravljanja javnim preduzećima. Postoje direktor i nadzorni odbor. Važno je pitanje izveštavanja. Verujemo da će se ostvariti veća javnost i uvid u poslovanje - ističe Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Dokle god je Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu, neće biti završeni raspisani javni konkursi za republička javna preduzeća. Ona ima mandat da imenuje samo vršioce dužnosti. Zato nikako da se okonča pet raspisanih poziva za izbor direktora u "Srbijavozu", "Srbija kargo", "Infrastrukturama železnice Srbije", JP "Srbijašume" i JP "Elektroprivreda Srbije".

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 25.07.2016.
Naslov: Redakcija