Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 15. vanredno zasedanje - Izabrane sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju i novi članovi Zdravstvenog saveta Srbije, kao i član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije


Narodna skupština Republike Srbije je, 24. jula 2015. godine na 15. vanrednom zasedanju razmatrala:

  • Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 25. juna 2015.godine,
  • Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 15. juna 2015. godine,
  • Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 24. juna 2015. godine.

Nakon rasprave Narodna Skupština Republike Srbije izabrala je Natašu Gačić za sudiju Osnovnog suda u Čačku i Katarinu Božović za sudiju Privrednog suda u Užicu, kao i 10 sudija Prekršajnog suda u Beogradu.

Za sudije Prekršajnog suda u Beogradu izbarani su Goran Antonić, Maja Đuričić, Branislava Kojadinović Banovac, Jelena Lakić, Katarina Majačić, Kosta Mitrović, Đuro Pavlica, Olivera Ristanović, Jelena Sibinović i Bojana Šćepanović.

Skupština nije izbarala Ivanu Ivanović, a njena kandidatura osporena je informacijom da nije dostojna za sudijsku funkciju.

Poslanici su razmatrali i:

  • Listu kandidata za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na period od pet godina, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje, od 21. maja 2015. godine,
  • Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne Skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije, od 7. jula 2015.godine.

Većinom glasova Narodna skupština izabrala je Oliveru Zekić za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na period od pet godina, sa liste kandidata koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.

Poslanici su razmatrali i:

  • Predlog odluke o razrešenju člana Zdravstvenog saveta Srbije, koji je podnela Vlada, od 24. aprila 2015. godine,
  • Predlog odluke o izboru članova Zdravstvenog saveta Srbije koji je podnela Vlada, od 24. aprila 2015. godine.

Poslanici Narodne skupštine nakon razmatranja predloga odluka, koje je u ime predlagača obrazložio ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, izbrali su 15 članova Zdravstvenog saveta Srbije, najvišeg savetodavnog i stručnog tela koje se stara o razvoju sistema zdravstvene zaštite i osiguranja, i predlaže mere za poboljšanje stanja u zdravstvu.

Za izbor tog saveta glasalo je 144 poslanika, protiv je bio jedan, dok je jedan bio uzdržan.

U Zdravstveni savet izabrani su redovni profesori Medicinskog fakulteta Ivan Paunović, Lazar Davidović i Vesna Bjegović Mikanović, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu Božidar Dimitrijević, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu Jela Milić, kao i predstavnik SANU, akademik Dragan Micić.

U tom savetu biće i predstavnik Lekarske komore Srbije Aleksandar Nagorni, predstavnik Stomatološke komore Srbije Milomir Jelčić, predstavnik Farmaceutske komore Svetlana Ristić, predstavnik Komore biohemičara Srbije Svetlana Ignjatović, predstavnik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije Dušica Biočanin i predstavnik Komore zdravstvenih ustanova Srbije Gradimir Dragutinović.

Takođe, u Zdravstvenom savetu biće i stručnjaci za oblast zdravstvenog osiguranja i finansiranja zdravstvene zaštite, diplomirani pravnik Vesna Stanišić i diplomirani ekonomista Ivana Radović.

Članovi zdravstvenog saveta izabrani su na mandat od pet godina, a među njima biće izbaran predsednik tog tela.

Skupština je razrešila Dragana Savića članstva u Zdravstvenom savetu Srbije, koji je u to telo izbaran 2011. godine, a koji se izjasnio da neće učestvovati u radu tog tela.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.07.2015.