Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: Usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa propisima EU, kroz uvođenje medijacije i arbitraže. Nacionalna organizacija potrošača traži uvođenje prekršajnih naloga za trgovce


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pozvalo je sve zainteresovane da pošalju svoje predloge za izmene i dopune Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon - dalje: Zakon). Resorno ministarstvo objavilo je poziv, a rok da se dostave uopšteni ili konkretni predlozi za izmene i dopune Zakona je 28. jun.

U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije (NOPS) kažu da svaka izmena propisa, pa tako i ova, treba da posluži povećanju efikasnosti svih činilaca zaštite potrošača i sveukupnog položaja potrošača na tržištu. Kako su objasnili, najavljeno ažuriranje zakona posledica je usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa propisima EU. To se, pre svega, odnosi na dve važne direktive koje se tiču alternativnog rešavanja potrošačkih sporova, odnosno uvođenje u Zakon medijacije i arbitraže.

Pored toga, smatramo da je potrebno uvesti prekršajne naloge za određene vrste nepoštovanja zakona. Samim tim, znatno bi se povećala efikasnost tržišne inspekcije na polju primene Zakona i predupredilo dalje negativno postupanje trgovaca. Primer: jedna cena na rafu, druga na kasi ili u slučaju kada nije odgovoreno na reklamaciju u zakonskom roku – kažu u NOPS-u i pojašnjavaju da je zapravo reč o svim onim prekršajima koji se lako, na licu mesta, mogu utvrditi i ne moraju slati sudijama za prekršaje. U ovoj ogranizaciji ističu da bi trebalo olakšati poslovanje trgovcima koji nisu davaoci garancije.

Potrošač ulaže reklamaciju tamo gde je kupio robu tokom dve godine, ali i duže, ako postoji komercijalna garancija. Nije potrebno opterećivati onoga ko nije dao garanciju (trgovac), već davaoca garancije. To znači da bi nakon isteka dvogodišnje saobraznosti potrošač svoja prava ostvarivao kod davaoca garancije – navode u NOPS-u.

Goran Papović, predsednik NOPS-a istakao je da se nada da se izmenom propisa nećemo vraćati pet godina unazad.

Nadamo se da to neće biti samo kozmetičke promene koje će ići u prilog trgovcima. Ovo je nova šansa da se kroz usaglašavanje propisa potrošači dovedu u što ravnopravniji položaj s trgovcima. Važno je i da uvedemo obavezujuće standarde u svim oblastima, a posebno u telekomunikacijama– kaže Papović i dodaje da je potrebno konačno uvesti prekršajni nalog koji bi omogućio naplatu kazni na licu mesta. Iz dela tog budžeta, kako ističe, mogla bi da budu finansirana nezavisna ispitivanja proizvoda sa tržišta za šta potrošačke organizacije sada nemaju novca.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije više puta je apelovala na državu da razmotri njihov predlog za uvođenje prekršajnih naloga za trgovce, jer je sve više primera da oni izbegavaju rešavanje reklamacija, pa čak i u situacijama kada je kupac očigledno u pravu. Sve je više potrošača, kako napominju, koji ne uspevaju da ostvare prava koja im Zakon garantuje.

Tržišna inspekcija, koja je ranije imala veća ovlašćenja i bavila se i rešavanjem pojedinačnih potrošačkih problema, sada ima manje nadležnosti i trgovci ih ne doživljavaju kao pretnju. Svi sporni slučajevi odlaze na kraju na sud, sudovi su preopterećeni i spori i oni to zloupotrebljavaju – zaključuje Papović.

Po Zakonu, oni i sada mogu biti kažnjeni novčano od 300.000 do dva miliona dinara, ali slučajevi idu na sud. NOPS je ranije apelovao da kazne budu manje od 50.000 do 100.000 dinara, ali bi sudovi bili rasterećeni, a sredstva od kazni mogla bi da idu u budžet i dobro se iskoriste. Efekat na trgovce i sve one koji ne poštuju zakon odmah bi se osetio, poručuju iz NOPS-a.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Antelj – I. Albunović, 24.06.2019.
Naslov: Redakcija