Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OTVORENA PREGOVARAČKA POGLAVLJA 13 I 33


Evropska unija saopštila je da je održana osma međuvladina konferencija sa Srbijom na ministarskom nivou u Luksemburgu na kojoj su otvorena dva poglavlja -13 ribarstvo i 33 finansijske i budžetskeodredbe.

EU je u saopštenju navela da je posle ove konferencije sa Srbijom otvoreno 14 pregovaračkih poglavlja od ukupno 35 i da su dva privremeno zatvorena, kao i da će kako bude odgovaralo biti planirane dalje pristupne konferencije.

Kada je reč o ova dva poglavlja 13 ribarstvo i 33 finansijske i budžetske odredbe, EU je navela da je pažljivo razmotrila sadašnje stanje pripreme Srbije i ukazala da Srbija treba da nastavi da ostvaruje napredak u usaglašavanju i primeni pravnih tekovina EU u ovim poglavljima i da ispunjava date odrednice za privremeno zatvaranje tih poglavlja.

EU ukazuje da će sve vreme tokom pregovora posvetiti posebnu pažnju na nadzoru toga kako se ostvaruje napredak u usaglašavanju s pravnim tekovinama EU i sa njihovom primenom. Kao odredbe koje treba ispuniti u oblasti ribarstva navodi se da Srbija treba da predstavi akcioni plan koji će osigurati punu usaglašenost s EU zakonima do datuma pridruživanja Uniji, posebno u oblasti organizovanja tržišta, akvakulture, prikupljanja podataka i mera kontrole protiv ilegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribarenja.

Kada je reč o poglavlju 33, finansijske i budžetske odredbe Srbija treba da poveća svoj administrativni kapacitet uključujući i koordinacionu strukturu koja tek treba da bude uspostavljena, navodi se u saopštenju. U tu svrhu Srbija treba da usvoji akcioni plan da pripremi i uvede proceduralne propise da osigura da će od trenutka pristupanja Uniji, moći ispravno da izračuna, predvidi, prikupi, plati, kontroliše i podnosi izveštaje Evropskoj uniji o sopstvenim resursima u skladu s pravnim tekovinama Unije.

Izvor: Vebsajt B92, 25.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija