Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Porodica preminulog člana nema obavezu da otplaćuje njegove dugove u bankama ukoliko se ne sprovede ostavinska rasprava, a koju može da inicira i banka kao poverilac. Ukoliko je sproveden ostavinski postupak, i prihvatili ste nasleđe, možete odgovarati za dugove samo do visine nasleđene imovine, odnosno ukoliko niste ništa nasledili, banka nema prava da zahteva plaćanje neisplaćenih rata


Šta se dešava sa dugom po kreditu ili nekom drugom bankarskom proizvodu kada dužnik premine? Da li su naslednici u obavezi da isplate dugove pokojnika i kada banka ima pravo da od naslednika potražuje naplatu?

Ekipa finansijskog portala Kamatica je istražila slučaj naše sugrađanke kojoj je banka nakon smrti oca poslala obaveštenje o dugu po kreditu koji mora da isplati.

Kako kaže naša sugrađanka, sa ocem nije bila u kontaktu, ali je nakon smrti banka na njenu adresu poslala obaveštenje o dugu i načinu otplate. U samom obaveštenju banka je navela da na tekućem računu pokojnika ima sredstava i da će se kredit otplaćivati narednih par meseci regularno, a da je posle toga potrebno da ona otplati ostatak duga, jer kako navode, ona je biološki naslednik.

"Moj otac je imao 65 godina u trenutku podizanja kredita i ne znam zašto kredit nije osiguran", kaže naša sugrađanka.

Ekipa finansijskog portala Kamatica je oko ovog slučaja konsultovala beogradskog advokata Marka Stankovića, koji je objasnio koja su prava naslednika i kada je moguće da banka naplati dugove od naslednika.

"Termin biološki naslednici u pravu ne postoji", kaže advokat Stanković i dodaje da po zakonu naša sugrađanka spada u prvi nasledni red zakonskih naslednika, koji se pozivaju na nasleđivanje ukoliko ima imovine.

U skladu sa Zakonom, naslednici odgovaraju za dugove samo do vrednosti nasleđene imovine ali banka ne može da zahteva bilo kakva plaćanja od naslednika sve dok ostavinski postupak nije okončan, a sprovođenje ostavinskog postupka može da inicira i banka kao poverilac.

Ukoliko je sproveden ostavinski postupak, i prihvatili ste nasleđe, možete odgovarati za dugove samo do visine te imovine koju ste nasledili, odnosno ukoliko niste ništa nasledili, banka nema prava da zahteva plaćanje neisplaćenih rata.

"Naslednici ne moraju da prihvatite nasleđe, a u tom slučaju nisu u obavezi da isplaćuju zaostali dug. Banke su u praksi često napadne i insistiraju na naplati njihovog potraživanja, čak i kad nemaju pravnog osnova za to, oslanjajući se na to da će dužnici, često u strahu od prinudne naplate, postupiti i po ovakvim zahtevima", dodaje advokat Stanković, i savetuje da naslednici dobro razmotre kolika je vrednost imovine koju bi eventualno nasledili i da li im je u interesu da se uopšte prihvataju nasleđa.

Izvor: Vebsajt B92, 23.06.2017.
Naslov: Redakcija