Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU I O REHABILITACIJI: Ministarstvo finansija i Agencija za restituciju pozivaju se na različite zakone u odlučivanju da li potomcima sudski rehabilitovanih pripadnika okupacionih i kolaboracionističkih snaga treba vratiti oduzetu imovinu


Svojim najnovijim odlukama Ministarstvo finansija pokušalo je da poljulja nepokolebljivi stav Agencije za restituciju – da nema vraćanja imovine pripadnicima okupacionih snaga u Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Ovu odredbu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US) Agencija poštuje čak i kada su u pitanju zahtevi naslednika čiji su preci rehabilitovani.

Ministarstvo finansija je krajem maja poništilo rešenje Agencije za restituciju koja je odbila da vrati poljoprivredno zemljište u Senti naslednicima Friđeša Papa.

Agencija za restituciju odbila je zahtev za vraćanje imovine koji su podneli Papovi naslednici jer je on bio član "Mađarske revizionarske lige – pododbora Senta".

Osim toga, kako stoji u rešenju Agencije, Pap je "primao poverljiva uputstva i formulare, okupljao nove članove, širio mađarsku revizionarsku ideju kojom se dokazivalo da su Bačka i Banat mađarske pokrajine".

Dalje je navedeno da je bio oficir u okupatorskoj vojsci, tako da mu imovina nikako ne može biti vraćena.

Međutim, na stranu Papovih naslednika stali su službenici Ministarstva finansija koji su usvojili njihovu žalbu i vratili Agenciji za restituciju ovaj predmet na ponovno razmatranje.

Resorno ministarstvo, u obrazloženju odluke, navodi da je Agencija za restituciju pogrešno primenila materijalno pravo, tačnije da nisu poštovane odredbe Zakona o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011) kojim je propisano da u slučaju rehabilitacije određene osobe prestaju da važe sve pravne posledice nekadašnjeg nepravednog suđenja. To bi trebalo da podrazumeva i prestanak važenja odluke o oduzimanju imovine.

Viši sud u Subotici, 2013. godine, rehabilitovao je Friđeša Papa i njegovu suprugu Rozaliju, a ovu odluku je potvrdio i Apelacioni sud u Novom Sadu. Ovu činjenicu bi, kako smatraju u Ministarstvu, Agencija morala da uzme u obzir tokom ponovljenog postupka. Ministarstvo finansija takvu preporuku temelji na odluci Ustavnog suda, koji je krajem prošle godine naložio ponavljanje postupka za vraćanje imovine naslednicima rehabilitovanog nekadašnjeg člana ustaškog pokreta Anta Matkovića iz Zemuna.

Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, objašnjava da je vraćanje imovine regulisano isključivo Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i da postupak koji vode njegovi službenici nema veze sa procesom rehabilitacije i odlučivanjem sudova.

Ministarstvo finansija, kao i Upravni sud, ne odlučuju u ovim slučajevima već o žalbama stranaka u sporu i jedino što mogu jeste da vrate Agenciji pojedine predmete na ponovno odlučivanje – objašnjava Sekulić.

On je istakao da će Agencija podneti inicijativu Republičkom javnom tužilaštvu o pokretanju postupka pred Vrhovnim sudom protiv sudskih odluka o rehabilitaciji, za koje smatra da su nezakonite.

Prilikom presuđivanja se ne poštuje član 1. Zakona o rehabilitaciji koji propisuje da su ovim pravnim aktom regulisana prava osoba koje su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišene slobode ili drugih prava. Podnosioci zahteva bi trebalo da dokažu da je osoba čiju rehabilitaciju zahtevaju osuđena isključivo iz pobrojanih razloga, što se veoma retko dešava – kaže Sekulić.

Sa stavovima direktora Agencije za restituciju ne slaže se advokat Goran Živanović, koji je zastupao podnosioce zahteva za rehabilitaciju Draže Mihailovića, generala Svetomira Đukića i Milana Nedića.

Naravno da ideološki razlozi nisu izričito navedeni ni u jednoj sudskoj odluci, ali to nije teško zaključiti, niti je teško dokazati. Iz političkih i ideoloških razloga osuđeni su brojni pripadnici ravnogorskog pokreta kao i veliki broj pravoslavnih sveštenika koji su ih podržavali. Mnogi od njih su streljani – ističe Živanović i navodi primer jednog pekara koji je bio osuđen zbog navodne saradnje sa okupatorom, a on je imao pekaru u kojoj su Nemci kupovali hleb.

On naglašava da bi, tokom postupka za vraćanje imovine, Agencija trebalo samo da konstatuje da je sud rehabilitovao određenu osobu iz čega proizlazi da njeni naslednici imaju pravo na vraćanje imovine.

Ne razumem zašto se Agencija za restituciju bavi istorijskom ulogom osobe koju je sud već rehabilitovao. Ova Agencija je osnovana da odlučuje o imovini. Direktor Sekulić je nekoliko puta javno rekao da ga ne zanimaju pravosnažne sudske odluke o rehabilitaciji. To je neprimereno u jednoj pravnoj državi – ističe advokat Živanović.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelena Popadić, 24.06.2017.
Naslov: Redakcija