Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: Prekršajni sudovi su ovlašćeni da izdaju naredbu za privođenje osumnjičenog koja važi na teritoriji cele Srbije, a policija, ukoliko ne može odmah da okrivljenog preda sudu, može da mu odredi zadržavanje do 24 časa. Ovo se odnosi na sve prekršaje, nezavisno od njihove težine


Svi koji su počinili neki prekršaj, a nisu se odazvali na poziv suda, u opasnosti su da budu vraćeni sa srpsko-makedonske granice, ukoliko putuju na primer u Grčku. I to ne samo da budu vraćeni, već i da budu, o svom trošku, sprovedeni u sud, u mestu u kom se vodi postupak protiv njih.

Prema rečima predsednika Apelacionog prekršajnog suda u Beogradu Zorana Pašalića, samo u prestonici postoji oko 2.000 ljudi koji su počinili oko 6.000 prekršaja, i koji imaju realne šanse da sud protiv njih raspiše opštu naredbu, na osnovu koje policija raspisuje poternicu. Na osnovu ovakve poternice oni mogu, prilikom kontrole na granici ili bilo koje druge rutinske kontrole, da budu privedeni kod sudije prekršajnog suda.

- Na svakom pozivu prekršajnog suda nalazi se i upozorenje da će se, u slučaju neodazivanja, postupiti po članu 189. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016). To znači da je sud u obavezi da, posle drugog neodazivanja, raspiše naredbu za dovođenje okrivljenog- kaže Pašalić.

 

Ova naredba dostavlja se policiji. Ukoliko ona iz više puta ne uspe da pronađe okrivljenog, jer je očigledno da izbegava da primi sudski poziv - bilo da neće da otvori vrata, a u stanu se čuje da ima nekoga, ili niko ne želi o njemu da da informaciju na radnom mestu, ili su u dvorištu pušteni psi, pa policija ne može da uđe, a okrivljeni neće da izađe - sud može da raspiše opštu naredbu. Na osnovu nje policija izdaje poternicu. Prilikom saobraćajne kontrole u ma kojem delu Srbije, osoba može da bude privedena u sud u kome se vodi postupak ili sprovodi izvršenje.

Policija ima informacije o okrivljenima iz cele zemlje, jer su podaci sudova umreženi u jedinstven sistem. Tako neko može da počini prekršaj u Subotici ili Zrenjaninu, i zbog njega bude zaustavljen na auto-putu npr. kod Niša.

- Policija, takođe, ima pravo da osobu zadrži 24 sata u policijskom pritvoru, ukoliko sudija nije dostupan ili nema dežurnog sudije. Ovo se odnosi na sve prekršaje, nezavisno od njihove težine. Dakle, i na one koji su se parkirali na zelenoj površini, i na one koji nisu vezali pojas ili su pričali mobilnim telefonom, i na one koji su počinili ozbiljan saobraćajni prekršaj. Mera nije vezana za težinu prekršaja, već za ponašanje okrivljenog i njegovo izbegavanje pravde - objašnjava Pašalić.

Broj onih koji imaju iza sebe više prekršaja, pa čak i po 50-60, nije mali, a takvi, po pravilu, izbegavaju sudske pozive u nadi da će doći do apsolutne zastare od dve godine. Član 189a Zakona odnosi se upravo na njih.

Do sada, prema Pašalićevim rečima, još niko nije vraćen sa granice jer je u pitanju drastična mera kojom se ograničava jedno od osnovnih ustavnih sloboda, sloboda kretanja. Zato sudovi još proveravaju da li su se stekli svi uslovi, pre nego što izdaju opšte naredbe - da li je lice pozivano na sud, da li mu je uredno uručen poziv, da li je svoj nedolazak opravdao validnim dokazom (službeno putovanje, put u inostranstvo, lekarsko uverenje...).

Za one koji putuju na odmor, pa zbog toga ne mogu da dođu na zakazano ročište, idealno je da se ranije pismeno obrate sudu sa dokazom da putuju. Takođe, ako je neko izmirio kaznu neposredno pred putovanje, nije loše da proveri da li je uplata proknjižena. Ukoliko nije, dovoljno je da dostavi dokaz sudu da je kazna plaćena.

Svako sam najbolje zna da li je izbegavao sudski poziv i da li bi protiv njega mogla da bude izdata opšta naredba i poternica. Ukoliko ipak nije siguran, najbolje je da u Registru neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa proveri da li ima neku neizmirenu obavezu i odmah je plati. Trenutno, u ovom registru ima oko 300.000 predmeta. Postoji još jedna baza podataka - Registar izrečenih sankcija i u njemu je više od milion slučajeva. Ovde, međutim, je reč o onima koji su već osuđeni, pa za njima sigurno neće biti izdata opšta naredba.

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016)

Naredba za dovođenje

Član 189

Naredba za dovođenje izdaje se pisano. Naredba treba da sadrži: naziv organizacione jedinice policijske uprave kojoj se upućuje, lične podatke neophodne za identifikaciju okrivljenog koji se ima dovesti, razlog zbog čega se naređuje dovođenje, službeni pečat i potpis sudije koji naređuje dovođenje.

Naredbu za dovođenje izvršavaju ovlašćeni policijski službenici.

Lice kome je povereno izvršenje naredbe predaje naredbu okrivljenom odnosno predstavniku okrivljenog pravnog lica i poziva ga da sa njim pođe. Ako pozvani to odbije, dovešće ga prinudno.

Protiv pripadnika policije, profesionalnog vojnog lica, ili pripadnika straže zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u kojem se izvršava kazna neće se izdavati naredba za dovođenje, već će se zatražiti od njihove komande, odnosno ustanove da ih sprovede.

Troškove dovođenja snosi dovedeno lice.

Izdavanje opšte naredbe za dovođenje

Član 189a

Izdavanje opšte naredbe za dovođenje sud može narediti ako se okrivljeni protiv koga je pokrenut prekršajni postupak nalazi u bekstvu ili postoje druge okolnosti koje ukazuju da očigledno izbegava dovođenje po izdatoj naredbi suda za dovođenje koja nije izvršena zbog postojanja ovih okolnosti.

Opštu naredbu za dovođenje sud dostavlja organima policije radi raspisivanja potrage.

Potragu raspisuje organ policije nadležan po mestu suda pred kojim se vodi prekršajni postupak.

Ako se pronađeno lice po izdatoj opštoj naredbi za dovođenje ne može odmah privesti u sud, ovlašćeni policijski službenik može shodno odredbama člana 190. stav 3. ovog zakona, okrivljenog zadržati najduže 24 časa od časa kada je pronađen.

Sud koji je naredio izdavanje opšte naredbe za dovođenje dužan je da je odmah povuče kad se pronađe traženo lice ili kad nastupi zastarelost vođenja prekršajnog postupka ili izvršenja prekršajnih sankcija ili drugi razlozi zbog kojih potraga nije više potrebna.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 24.06.2016.
Naslov: Redakcija