Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PRIBAVLJANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA: Rok za komentare 24. jul 2016. godine


Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije objavila je 24. juna 2016. godine Nacrt pravilinika o uslovima za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od jonizujućih zračenja.

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje komentare na navedeni Nacrt pravilnika dostave u pisanoj ili elektronskoj formi, zaključno sa 24. julom 2016. godine, na adresu e-pošte info@srbatom.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja, 24.06.2016.
Naslov: Redakcija