Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU: Pravilnik je stupio na snagu 25. juna 2016. godine i propisuje da Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira i treći pokušaj vantelesne oplodnje i to pod istim uslovima koji važe za prvi i drugi pokušaj, a koje je utvrdila Republička stručna komisija za lečenje postupcima BMPO


Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016) stupio je na snagu 25. juna 2016. godine, a njime je propisano da Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) finansira i treći pokušaj vantelesne oplodnje.

Na inicijativu RFZO izmenjen je Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016, 45/2016) u delu koji se odnosi na vantelesnu oplodnju, tako da se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansiraju tri pokušaja, umesto dva, koliko je bilo propisano do sada.

Od 25. juna 2016. godine, kada je Pravilnik stupio na snagu, osigurana lica RFZO će imati mogućnost da treći pokušaj vantelesne oplodnje obave na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i to pod istim uslovima koji važe za prvi i drugi pokušaj, a koje je utvrdila Republička stručna komisija za lečenje postupcima BMPO.

Osigurana lica koja se prijavljuju za treći pokušaj VTO takođe imaju mogućnost da se prilikom izlaska na lekarsku komisiju filijale opredele da proces obave u jednoj od pet državnih ustanova (KC Srbije, GAK Narodni front, KC Niš, KC Vojvodine i OB Valjevo) ili u jednoj od 11 privatnih ustanova sa kojima RFZO ima zaključen ugovor.

Republički fond je obezbedio dovoljne kapacitete do kraja 2016. godine godine, za sva tri pokušaja vantelesne oplodnje kako u državnim tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.06.2016.
Naslov: Redakcija