Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Olakšani postupci i kraći rokovi za priznavanje stranih diploma, produženje roka "starim" studentima za završetak školovanja


Olakšani postupci i kraći rokovi za priznavanje stranih diploma, veća kontrola kvaliteta, obavezan repozitorijum doktorskih disertacija, produženje roka "starim" studentima za završetak školovanja, najvažnije su izmene Zakona o visokom obrazovanju o kojima je počela javna rasprava.

Priznavanje diploma u slučaju nastavka školovanja u Srbiji ostaje u nadležnosti fakulteta i univerziteta, koji donose rešenje u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva, rekao je član radne grupe za izmene Zakona prof. dr Miodrag Popović.

I kod priznavanja diplome radi zapošljavanja posao treba da bude olakšan, rekao je Popović u razgovoru sa novinarima i naveo da će ovaj posao od univerziteta preuzeti Ministarstvo prosvete, odnosno ENIK/NARIK centar.

"Predviđeno je da se priznaje nivo stečenog znanja i neće se upoređivati studijski program stranog fakulteta sa studijskim programima u zemlji", rekao je Popović i podsetio da je dosadašnje upoređivanje zadavalo puno problema i odugovlačilo priznavanje.

Predviđeno je da se diploma radi zapošljavanja prizna u roku od 90 dana od dana prijema zahteva.

Izmenama su precizirani postupci akreditacije i izdavanja dozvole za rad jer je do sada bilo moguće da se pojedine ustanove ne akredituju, a da mogu da upišu studente.

Dozvola važi pet godina nakon obavljene akreditacije i istekom dozvole, ako ustanova ne podnese novi zahtev za obnovu akreditacije, Ministarstvo je obavezno da u roku od tri dana donese rešenje kojim se zabranjuje rad, jedna je od predviđenih izmena.

To znači da može da se ugasi i fakultet ako svi studijski programi ostanu bez dozvole za rad.

Predviđeno da se o zahtevu za akreditaciju mora rešiti u roku od 15 meseci od podnošenja. Do sada je rok bio nedefinisan, davalo se upozorenje, što je produžavalo postupak.

Tako, ako Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) za 15 meseci ne reši o zahtevu, Nacionalni savet za visoko obrazovanje može da raspusti deo ili celu komisiju, što znači da više nema odugovlačenja, rekao je Popović.

Takođe, Nacionlnai savet može poništiti odluku KAPK ali ne može u drugostepenom postupku odobriti studijski program, kao što se svojevremeno desilo u slučaju Megatrend univerziteta za desetak studijskih programa, već će vratiti KAPK na ponovno odlučivanje.

Odluka KAPK nakon toga je konačna, što znači da je Nacionalnom savetu oduzeto pravo da daje akreditaciju, rekao je Popović.

Predivjena je i obaveza visokolškolskih institucija, uključujući i privatne univerzitete, da formiraju javno pristupačne repozitorijume doktorskih disertacija. Takođe, repozitorijume će imati i samo Ministarstvo prosvete.

"Starim" studentima, koji su studije započeli po prebolonjskim programima, produžen je rok za dve godine da završe studije, do kraja 2015/16. godine.

Izmene Zakona odnose se i na zaštitu podataka o ličnosti, veću transparentnost visokoškolskih institucija u domenu finansiranja, određivanja školarina.

Izvor: Tanjug, 26.06.2014.