Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Kada dužniku bude blokiran račun na koji mu ležu primanja, on ima tri dana da izvršitelju ukaže da mu je skinuo sa računa novac koji po zakonu ne bi trebalo da skine ili da je od plate ili penzije odbijeno više novca nego što po zakonu sme


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju priznaje pravo građana na dom, što je pravila izvršnog postupka učinilo socijalno odgovornijim, ali predložena rešenja ostaće mrtvo slovo na papiru ukoliko se ovim propisom ne omogući da izvršitelji lakše snose ličnu i materijalnu odgovornost kada krše zakon i etiku profesije. To ni u ovim izmenama ZIO nije rešeno, dok se sa druge strane uvode novčane kazne za građane koji ometaju izvršitelje prilikom iseljenja, upozorava Udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva", komentarišući najavljene izmene ovog propisa.

Oni tvrde da je pozitivno to što se nekretnina u kojoj živi potrošač komunalnih i srodnih usluga neće moći prodavati za dug čija je glavnica manja od pet hiljada evra i da su, između ostalog, za pohvalu i napori zakonodavca da spreči zloupotrebe, korupciju i sukob interesa u radu izvršitelja. Tu se podrazumeva i nagomilavanje troškova postupka, kao i zloupotrebe komunalnih preduzeća zbog kojih se u praksi drastično uvećavaju troškovi postupka na štetu dužnika.

Međutim, sporno je to što se Nacrtom zakona uvodi pravo izvršitelja da uz dva svedoka uđe u kuću dužnika bez njegovog prisustva, i to samo da bi potencijalni kupci razgledali nekretninu. Problematično je i pravo na zaračunavanje zakonske zatezne kamate na troškove postupka koji su utvrđeni sudskom presudom. Svi preostali stari predmeti u sudovima prebacuju se na izvršitelje, što uključuje i kamate koje su se nagomilale zbog nerada sudova - navode u "Efektivi".

Takođe, sa jedne strane se širi opseg primanja koja se izuzimaju od prinudne naplate i velikodušno se smanjuju kvote mesečnih zahvatanja u plate i penzije. A kada građaninu bude blokiran račun u banci na koji mu ležu primanja, on ima samo tri dana da izvršitelju ukaže da mu je skinuo sa računa novac koji po zakonu ne bi trebalo da skine ili da je od plate ili penzije odbijeno više novca nego što po zakonu sme. Ispada da, ako se ne pobuni u tom kratkom roku od tri dana, gubi svoja prava – dodaju u "Efektivi".

Predstavnici ovog udruženja podsećaju da će se izvršenja i dalje sprovoditi svakog dana od 7 do 22 sata, a ne samo radnim danima kao u drugim zemljama, i da će se i dalje obavljati i noću u izuzetnim situacijama – bez dozvole suda, što je suprotno Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Neverovatna je upornost kojom zakonodavac još od 2011. godine istrajava na ovom rešenju – kažu u "Efektivi". Oni ističu da su izvršitelji dobili i neka nova ovlašćenja, iako je Ministarstvo pravde tvrdilo da do toga neće doći, a da je sa druge strane sudovima ponovo oduzet deo nadležnosti.

Mi pozivamo Ministarstvo pravde da ne stavlja ovaj zakon u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, da javnu raspravu ne skraćuje i da u raspravu na okruglim stolovima uključi organizacije civilnog društva, što sada nije slučaj. Mi smo za to da se ovaj Nacrt poboljša, u skladu sa Poglavljem 28 pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji kojim će se izmeniti regulativa posebnog postupka za namirenje potraživanja iz komunalnih i srodnih usluga koji uvažava položaj potrošača kao ekonomski slabije strane – predlažu iz "Efektive".

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 20.05.2019.
Naslov: Redakcija