Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI SISTEM ZA ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE RADNIKA ZA POJEDINA ZANIMANJA: Sistem elektronskog prijavljivanja već je omogućen za sezonske radnike u poljoprivredi


Od početka primene elektronskog sistema za prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprivredi, od 7. januara do 17. maja, ukupno je prijavljeno njih 4.309, a ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da se planira primena takvog prijavljivanja i na druga zanimanja.

"Radimo na tome sa NALED I GIZ-om, uskoro će se znati koja su to zanimanja koja će moći na takav način da prijavljuju radnike", rekao je ministar novinarima u pauzi konferencije "Izlaz iz sive ekonomije".

Kada je reč o pojednostavljenom angažovanju radnika na sezonskim poslovima, Đorđević kaže da se očekuje da u sezoni bude još više angažovanja i prijava putem elektronskog sistema.

Ministar navodi da je promovisan sam portal za prijave, kao i da se sprovode obuke kako bi i oni manje vični za rad na računaru mogli da prijave svoje radnike.

Objasnio je da je tako prvi put omogućeno da sezonski radnici budu prijavljeni, da to ne košta mnogo, odnosno košta manje nego za angažman po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, postupak je daleko jednostavniji.

Ministar je naglasio da je prethodne dve godine Vlada Republike Srbije proglasila godinama borbe protiv sive ekonomije, koja uključuje i rad na crno.

Tako je, kaže, zbog manjkavosti, promenjen Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), jer su postojale nelogičnosti koje su dovele do toga da faktički nije bilo kažnjavanja poslodavaca za neprijavljivanje radnika.

Objasnio je da se to dešavalo zbog roka od tri dana koje su poslodavci imali za prijavljivanje radnika.

"Dešavalo se da je, kada izađe inspektor, baš u tim trenucima neko počeo da radi i da je poslodavac imao vremena tri dana da ga prijavi, tako da kazni, faktički, nije ni bilo", kaže Đorđević.

Naveo je da sada radnik mora da bude prijavljen, i da zahvaljujući e-Upravi i mogućnosti da, za sada, preko portala Ministarstva zdravlja može da proveri da li mu je uplaćeno zdravstveno osiguranje, a ako ga nema u evidenciji, to može da prijavi Inspektoratu rada.

Za građevinarstvo kaže da je možda oblast u kojoj ima najviše kršenja prava radnika i u kojoj se Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) najmanje primenjivao, te je zato bilo najviše inspekcijskih nadzora u toj oblasti.

Đorđević kaže da je 2017. godine bila rekordna godina po broju inspekcijskih nadzora, a da je postignuto da se u 2018. godini taj broj poveća za 31 odsto.

"Ono što je možda rezultat i borbe Vlade protiv sive ekonomije jeste da smo mi u 2018. godini, iako smo imali 31 odsto više inspekcijskih nadzora, imali manje zatečenih ljudi u radu na crno. To ne treba da nas ohrabruje, nego da nam da stimulans da nastavimo dalje", kaže ministar.

Sam je, ispričao je, anonimno prijavio dva slučaja radnika na građevini koji su radili bez zaštitne opreme.

"Hteo sam da vidim da li se sve dešava u skladu sa zakonom i da li inspekcija radi svoj posao. U oba slučaja inspekcija je zatvorila gradilišta. U jednom slučaju je čak gradilište ponovo počelo da radi što govori o tome da i dalje naši poslodavci nemaju svest o tome", rekao je ministar.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.05.2019.
Naslov: Redakcija