Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Poverenik traži da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu sprovede postupak nadzora u 11 lokalnih samouprava i obezbedi primenu zakonom predviđenih mera, uključujući i pokretanje postupaka odgovornosti za kršenje ovih zakona


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u pismu upućenom Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu zahtevao je da to ministarstvo, kao nadležno za nadzor nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon), sprovede postupak nadzora u 11 lokalnih samouprava i obezbedi primenu drugih, zakonom predviđenih mera, uključujući i pokretanje postupaka odgovornosti za kršenje ovih zakona.

Neposredan povod je činjenica da je Poverenik u toku samo jednog dana u ovom mesecu primio čak 11 žalbi Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije zbog uskraćivanja informacija koje je tražio od jedinica lokalne samouprave.

Reč je o sledećim gradovima i opštinama - Niš, Novi Sad, Čačak, Kragujevac, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Pančevo, Ćuprija, Zaječar, Bujanovac i Tutin.

Informacije koje je Savet tražio spadaju u krug informacija koje očigledno, nesporno predstavljaju apsolutno legitiman predmet interesovanja javnosti - podaci o broju zaposlenih, podaci o uknjiženim nekretninama, podaci o dodeljenim subvencijama, podaci o drugim budžetskim davanjima i sl.

Poverenik stoji na stanovištu da bi takve informacije trebalo da su dostupne svakom građaninu, najširoj javnosti, i bez posebnog zahteva, na proaktivnoj osnovi, na veb prezentacijama lokalnih samouprava. Stoga je uskraćivanje takvih informacija bilo kome neprihvatljivo, a u slučaju Saveta za borbu protiv korupcije, koji je radno telo Vlade RS, deluje gotovo groteskno.

Ovakvo ponašanje je u potpunom neskladu sa očekivanim, pretpostavljenim odnosima lokalne samouprave i republičkih organa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a sa stanovišta Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predstavlja kažnjiv prekršaj, pa stoga po oceni Poverenika zahteva pažnju i adekvatnu reakciju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 25.05.2016.
Naslov: Redakcija