Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET EU ZA EKONOMSKA I FINANSIJSKA PITANJA: Usvojene preporuke za ekonomsku politiku Srbije


U Briselu je 25. maja 2016. godine usvojen set zajedničkih zaključaka finansijskog dijaloga između EU i delegacije Srbije, koju predvodi ministar finansija Dušan Vujović.

Preporuke za Srbiju orijentisane su ka nastavku sprovođenja mera fiskalne konsolidacije, rešavanju statusa državnih preduzeća, nastavku reforme javne uprave i implementacije programa transformacije Poreske uprave.

Od jednake važnosti su, kako se navodi, i podrška realizaciji strategije rešavanja pitanja problematičnih kredita i strategiji dinarizacije, unapređenju realizacije kapitalnih izdataka i napredak u pripremi projekata izgradnje gasne interkonekcije Bugarska - Srbija, završetak izgradnje puteva na koridoru 10 do kraja 2017. kao i unapređenje poslovnog okruženja i ciljanih politika tržišta radne snage sa posebnim preporukama.

Sastanku u organizaciji Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja - ECOFIN Saveta - prisustvovale su delegacije zemalja Zapadnog Balkana i Turske, a tom prilikom su usvojeni zajednički zaključi dijaloga za ekonomska i finansijska pitanja, cija realizacija će biti zajednički praćena u narednom periodu, u okviru procesa pristupanja i procesa pridruživanja EU.

Tema dijaloga bila je u dokumentima pod nazivom Program ekonomskih reformi 2016. - 2018. (ERP), koji su početkom godine dostavljeni Evropskoj komisiji.

Svrha dijaloga je da se Zapadni Balkan i Turska pripreme za učešće u koordinaciji ekonomske politike EU u budućem periodu, koja se unutar EU obavlja u okviru procesa "Evropskog semestra".

Na sastanku su učestvovali predstavnici Zapadnog Balkana i Turske i evropskih institucija kao što su Savet, Evropska komisija, Evropska centralna banka, Eurostat. Ispred Saveta EU na ministarskom nivou predstavljene su države članice zadužene za predsedavanje Savetom u aktuelnom periodu - Holandija, kao i Slovačka i Malta - naredne dve države predsedavajuće Savetom.

Delegaciju Srbije, pored ministra Vujovića, činili su i državni sekretar u Ministarstvu finansija Milovan Filimonović kao predstavnici Narodne banke Srbije.

Podećanja radi, Program ekonomskih reformi je dokument, koji je Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u predpristupnom periodu izradila sa ciljem uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i kordinaciju ekonomskih politika.

ERP sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme, kojima se neposredno podržava makro-fiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije. Program ekonomskih reformi 2016. – 2018. vlada Srbije usvojila je 3. marta 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.05.2016.
Naslov: Redakcija