Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DIREKTIVA O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA: Bliže se definišu mere zaštite IKT sistema u RGZ, a naročito principi, način i procedure postizanja i održavanja adekvatnog nivoa bezbednosti sistema, kao i dužnosti i odgovornosti korisnika informatičkih resursa u RGZ


Republički geodetski zavod doneo je 20. maja 2016. godine Direktivu o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema Republičkog geodetskog zavoda, kojom se bliže definišu mere zaštite IKT sistema u RGZ, a naročito principi, način i procedure postizanja i održavanja adekvatnog nivoa bezbednosti sistema, kao i dužnosti i odgovornosti korisnika informatičkih resursa u RGZ.

Direktiva se oslanja na pravni okvir koji je uspostavljen u ovoj oblasti donošenjem Zakona o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon), kojim se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite.

Zakon je predvideo da je nadležni organ u ovoj oblasti ministarstvo nadležno za poslove informacione bezbednosti. Prema Zakonu o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 - dr. zakon), to je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, uz čiju pomoć je izrađena Direktiva.

Imajući u vidu da mnogi subjekti u Republici Srbiji u sve većoj meri svoj rad zasnivaju na upotrebi novih tehnologija, Zakon je ustanovio IKT sisteme od posebnog značaja. Procenjeno je da se ti sistemi moraju na utvrđen i sistematičan način štititi, s obzirom na to da se putem njih pružaju različite usluge građanima, vode evidencije, rukuje raznovrsnim podacima i obavljaju drugi poslovi iz nadležnosti, kao i da bi eventualno narušavanje informacione bezbednosti moglo da ima štetne posledice po državu i građane. Takvi sistemi su dužni da preduzmu adekvatne tehničke i organizacione mere zaštite svojih IKT sistema, da donesu akt o bezbednosti IKT sistema, kojim se konkretizuju način i procedure za sprovođenje regulisanih mera, i prijavljuju incidente u IKT sistemima koji mogu da imaju značajan uticaj na narušavanje informacione bezbednosti.

IKT sistemi organa javne vlasti, u koje se svrstava i IKT sistem Republičkog geodetskog zavoda, smatraju se IKT sistemima od posebnog značaja. U nameri da se obezbedi adekvatna zaštita IKT sistema RGZ-a, u skladu sa zakonskim načelima i normama, RGZ je doneo navedenu Direktivu, koja treba da omogući da sistem bude zaštićen i da korisnici usluga RGZ-a imaju poverenje u bezbedan, pouzdan i nesmetan rad IKT sistema.

Izvor: Vebsajt Republički geodetski zavod, 24.05.2016.
Naslov: Redakcija